Công văn số 222/GM-UBND V/v tổ chức hội nghị công bố quyết định sáp nhập các trường Tiểu học và THCS trên địa bàn huyện năm 2018