PHÒNG GD&ĐT KIẾN XƯ­ƠNG

TR­ƯỜNG TIỂU HỌC HỒNG THÁI

Số : 10 KHCM-THHT

===&===

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

===µ===

   KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN

Năm học 2017 - 2018

 

A/ ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH NHÀ TRƯ­ỜNG

I - ĐỘI NGŨ CÁN BỘ GIÁO VIÊN - CNV

* Biên chế:

- Tổng số cán bộ giáo viên - CNV: 18 đ/c  -  Nữ: 16 đ/c

 - Đảng viên:  11 đ/c - Nữ: 9 đ/c

 - Số CBGV có trình độ:

   Đại học: 6 đ/c;   Cao đẳng11đ/c ;  Trung học sư phạm: 1 đ/c

       II/ HỌC SINH:

Khối

Số lớp

Số học sinh

Số nữ

Ghi chú

      Một

            02

48

19

 

      Hai

            02

64

40

 

      Ba

            02

60

34

 

     Bốn

            02

57

25

 

    Năm

            02

45

21

 

     CỘNG

           10    

274

140

 

 • Học sinh  có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn:    1 em - Nữ 1 em
 • Học sinh khuyết tật, hoà nhập: 0 em , Con CG: 32 em - Nữ 18 em                        Con Bộ đội: 1 em  -  Nữ 0 em

    III/  CƠ SỞ VẬT CHẤT:

- Đủ  số phòng học, bàn ghế cho HS các lớp học 2 buổi / ngày.

- Phương tiện dạy và học tương đối đầy đủ được đầu tư nhiều hơn.

     IV/ NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN CƠ BẢN

a) Thuận lợi :

- Đảng uỷ, HĐND, UBND xã và phụ huynh cùng nhân dân trong xã đã quan tâm sự nghiệp giáo dục.  

- Đội ngũ quản lí và giáo viên đủ về số lư­ợng; chất lư­ợng công tác: nhiệt tình, yêu nghề, mến trẻ và có trách nhiệm trong công việc ngày một tăng; có trình độ chuyên môn đạt chuẩn và trên chuẩn.

- Học sinh ngoan ngoãn, chăm học, phụ huynh đa số đã nhận thức tốt về giáo dục, nó đ­ược thể hiện việc quan tâm đến con em trong học tập và rèn luyện.  

- CSVC nhà trư­ờng đảm bảo đủ cho việc dạy 2 buổi /ngày, trang thiết bị phục vụ cho dạy và học càng đ­ược đầu t­ư nhiều hơn, tốt hơn khang trang hơn.

- Trường Tiểu học Hồng Thái là đơn vị tiên tiến nhiều năm liền, đã được công nhận là trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 1.

b) Khó khăn:

- Trình độ nhận thức của học sinh không đồng đều, có nhiều em nhận thức chậm còn một số phụ huynh học sinh ch­ưa thực sự quan tâm đến việc học hành của con em mình.

-Yêu cầu giảng dạy, số lượng và chất lượng đòi hỏi ngày càng cao. Việc tiếp cận với các đồ dùng dạy học hiện đại của giáo viên còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng kịp với yêu cầu phát triển của khoa học công nghệ.

-Trình độ Gv chưa đồng đều, thiếu 2 GV.

- Trư­ờng còn có học sinh có hoàn cảnh khó khăn (bố hoặc mẹ chết sớm, bố mẹ bỏ đi làm ăn xa phải ở với ông bà).

- Cơ sơ vật chất phục vụ cho công tác giảng  dạy còn thiếu phòng chức năng và phòng bộ môn .

B/ NHỮNG CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH.

Căn cứ quyết định số 2040/QĐ-UBND ngày 28 tháng 7 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc phê duyệt kế hoạch thời gian năm học 2017-2018;

Căn cứ hướng dẫn số 528/HD-SGDĐT-GDTH ngày 25/8/2017 của Sở GD&ĐT Thái Bình về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 đối với cấp Tiểu học;

Căn cứ phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm học 2017-2018 của ngành giáo dục huyện Kiến Xương, Phòng GD&ĐT Kiến Xương .

  - Căn cứ vào kế hoạch thực hiện  nhiệm vụ  năm học 2017 - 2018 của Trường Tiểu học Hồng Thái.

 - Căn cứ vào thực trạng đội ngũ GV và CSVC của nhà trường. Trường Tiểu học Hồng Thái xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chuyên môn năm học 2017 – 2018 như sau:

C/   NHIỆM VỤ CHUNG.  

Tăng cường kỷ cương, nền nếp dạy và học, khắc phục triệt để những tiêu cực trong giáo dục; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; triển khai và thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động; phong trào thi đua của nhà trường, phù hợp điều kiện thực tế địa phương.

Tiếp tục chỉ đạo việc quản lý, tổ chức dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng và định hướng phát triển năng lực học sinh; điều chỉnh nội dung dạy học phù hợp đặc điểm tâm sinh lý học sinh Tiểu học; tăng cường giáo dục đạo đức, giáo dục kỹ năng sống; đổi mới phương pháp dạy, phương pháp học và thực hiện tốt Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT,Văn bản hợp nhất số 03/2016/TT-BGDĐT về quy định đánh giá học sinh tiểu học; tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; thực hiện tốt dạy học Tiếng Việt lớp 1 theo tài liệu Tiếng Việt lớp 1- Công nghệ giáo dục; tiếp tục chỉ đạo, triển khai tốt dạy học Ngoại ngữ và Tin học, đặc biệt là tiếng Anh (để chuẩn bị tốt cho việc triển khai các môn học này với tư cách là môn học bắt buộc trong Chương trình Giáo dục phổ thông mới); Duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng PCGDTH - Chống mù chữ, duy trì PCGDTH ĐĐT mức độ 3 theo Nghị định 20/2014/NĐ-CP ban hành ngày 24 tháng 3 năm 2014 của Chính phủ một cách vững chắc. Đẩy mạnh xây dựng trường chuẩn Quốc gia và tổ chức dạy 2 buổi/ngày.

 Đổi mới mạnh mẽ trong công tác quản lý, phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục; đề cao trách nhiệm, khuyến khích sự sáng tạo của giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục, tăng cường bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục, chú trọng phẩm chất đạo đức nhà giáo, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý.

Từ năm học này mỗi CBGV, từng bước phải tạo ra được diện mạo mới, một bước tiến mới, một dấu ấn mới, một môi trường giáo dục thật sự lành mạnh, dân chủ, an toàn, thân thiện, chất lượng và bình đẳng, tạo ra một “Thương hiệu riêng” của mỗi nhà trường để các em thấy hạnh phúc, tự hào về ngôi trường của mình và luôn cảm nhận được “Mỗi ngày đến trường là một ngày vui”.

D. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

       I./DUY TRÌ VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG PCGDTH - CMC

1. Yêu cầu:

       - Học sinh đến tuổi đi học trong toàn xã phải được đến trường.

       2.Chỉ tiêu:

 - Huy động tối đa trẻ em trong độ tuổi 6- 11 tuổi đến trường, trong đó 100% trẻ em 6 tuổi trong tiêu chuẩn phải phổ cập vào lớp Một. Tạo mọi điều kiện và cơ hội cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được đi học và hoàn thành chương trình tiểu học.

- Duy trì sĩ số 274/274 em. Không có HS bỏ học.

- Trường đạt PCGD mức độ 3 .

      3. Biện pháp:

a/ Làm tốt công tác huy động:

      - Thành lập ban chỉ đạo PCGDTH, đ/c Phó hiệu trưởng phụ trách phổ cập. Kết hợp chặt chẽ với các ban ngành ở địa phương tham gia có hiệu quả  công tác phổ cập.

          - Xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công CBGV điều tra tới từng hộ gia đình  thực hiện công tác PCGDTH đúng qui trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ. Xây dựng kế hoạch, thực hiện công tác PCGDTH đúng quy trình. Tiến hành điều tra nắm vững các độ tuổi, rà soát lại các chỉ tiêu theo Nghị Định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Chính phủ về PCGD xóa mù; hoàn thiện hồ sơ, cập nhật lại phiếu điều tra đảm bảo sạch đẹp, số liệu thống kê chính xác, đầy đủ, khớp giữa các loại hồ sơ; khắc phục những tồn tại trong công tác phổ cập ở những năm học trước, đảm bảo giữ vững và nâng cao chất lượng PCGDTH ĐĐT mức độ 3.

     - Xây dựng trường khang trang, lớp học thân thiện, hưởng ứng ngày hội trang trí lớp học 3/9.

      - Quan tâm giúp đỡ trẻ khuyết tật.Trẻ em có hoàn cảnh khó khăn (em Lập, em Thành, em Minh…)

          - Thường xuyên phụ đạo học sinh chưa hoàn thành nội dung kiến thức môn học, đảm bảo chuẩn kiến thức kỹ năng, tránh ngồi sai lớp, kịp thời phát hiện và ngăn chặn học sinh bỏ học. Coi trọng việc nâng cao chất lượng, lấy chất lượng duy trì số lượng.

- Sử dụng có hiệu quả phần mềm quản lý dữ liệu phổ cập. Chuẩn bị hệ điều kiện và hồ sơ chu đáo để đón kiểm tra công nhận đạt chuẩn  PCGDTH ĐĐT mức độ 3.

  - 10/10  lớp duy trì số lư­ợng đư­ợc giao không có HS bỏ học.

  - Tỷ lệ  chuyên cần đạt 99%  trở lên.

  -  Củng cố và giữ vững kết quả phổ cập giáo dục quốc gia và phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 3.  Phấn đấu đạt đơn vị giáo dục phổ cập Tiểu học đúng độ tuổi  mức độ 3.

  - Về hồ sơ: Đủ, sạch đẹp, trình bày khoa học, chính xác . Xếp loại Tốt.

  -  Đáp ứng đầy đủ số lượng hồ sơ phổ câp, chất lượng cao, số liệu chính xác, hiệu quả sử dụng tốt. Cụ thể là:

+ Có đầy đủ các văn bản chỉ đạo hướng dẫn thực hiện: biên bản kiểm tra, quyết định công nhận kế hoạch thực hiện thống kê kết quả phổ cập GD.

+ Có đầy đủ các loại sổ  theo dõi:

1. Sổ điều tra

2. Sổ phổ cập

3. Danh sách học sinh lên lớp.

4. Giấy khai sinh, học bạ.

5.  Bảng tổng hợp  kết quả kiểm tra đánh giá học sinh.

6. Sổ theo dõi học sinh khuyết tật

7. Sổ thuyên chuyển và tiếp nhận học sinh .

8. Sổ theo dõi học sinh bỏ học

9. sổ cấp phát giấy chứng nhận HTCTTH

10. Sổ đăng bộ.

b/ Duy trì:

      - Nhà trường sẽ giao số lượng cho từng cán bộ giáo viên ở hội nghị công chức, viên chức. Yêu cầu từng đồng chí giáo viên chủ nhiệm lớp kí nhận và phải có biện pháp duy trì, giữ vững số lượng của lớp.

       - Tổ chức tốt các hoạt động giáo dục toàn diện tạo cho học sinh yêu trường mến

lớp, đi học với tỉ lệ chuyên cần cao.

    - Có đủ hồ sơ, sổ sách, biểu bảng theo dõi chuyên cần từ giáo viên chủ nhiệm tới Đội TNTP và Ban giám hiệu nhà trường.

    - Kết quả duy trì số lượng  được báo hằng  ngày ở góc bảng lớp học, bảng theo dõi số lượng tại văn phòng một cách đầy đủ, thường xuyên và chính xác sau tiết học thứ hai hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng của lớp và  của toàn trường.

    - Các đồng chí CBGV phải đặc biệt quan tâm đến đối tượng trẻ em chậm phát triển, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tạo điều kiện thuận lợi để các em được học tập tốt.Tham mưu với tổ chức Công đoàn nhà trường phân công các đồng chí công đoàn viên thực hiện phong trào đỡ đầu những em học sinh có hoàn cảnh khó khăn bằng quà nhân dịp khai giảng năm học mới, ngày Tết và các ngày lễ lớn trong năm học.

  c/ Hiệu q uả:

    - Mỗi cán bộ giáo viên phải chú trọng việc nâng cao chất lượng dạy và học, đặc biệt là chất lượng dạy buổi hai. Bám sát chương trình sách giáo khoa, đảm bảo chuẩn kiến thức và kĩ năng. Thường xuyên phụ đạo học sinh chưa hoàn thành nội dung kiến thức môn học, đảm bảo chuẩn kiến thức kỹ năng, tránh ngồi sai lớp, kịp thời phát hiện và ngăn chặn học sinh bỏ học. Coi trọng việc nâng cao chất lượng, lấy chất lượng duy trì số lượng.

    - Kịp thời phát hiện và ngăn chặn học sinh có ý định bỏ học, tích cực giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, thương yêu, tôn trọng từng học sinh, coi các em như chính con đẻ của mình.

    - Nhà trường dùng các biện pháp thi đua để duy trì số lượng, ai để học sinh bỏ học nhà trường xử lí bằng thi đua. Coi giữ vững số lượng là một chỉ tiêu xét đánh giá về chất lượng hoàn thành nhiệm vụ.

    - Làm cho mọi CBGV trong trường thấu suốt quan điểm “ Lấy nâng cao chất lượng để duy trì số lượng”.Phấn đấu giảng dạy đúng với mức độ chương trình  ( Theo chuẩn kiến thức, kỹ năng), làm cho đa số học sinh hứng thú học tập, đạt kết quả học tập theo yêu cầu chương trình.

    d/ Đẩy mạnh hoạt động của ban chỉ đạo phổ cập giáo dục Tiểu học;

    - Kết hợp chặt chẽ với ban ngành đoàn thể, các tổ chức xã hội tham gia ngày càng có hiệu quả trong công tác phổ cập giáo dục Tiểu học.

* Thành lập ban chỉ đạo phổ cập trong đó:

           1. Ông :Nguyễn Thế Hoan    - CT UBND xã         - Trưởng ban

          2. Bà    :Trần Thị Liên   - Hiệu trưởng                        -  Phó ban thường trực

          3. Ông  :Vũ Văn Thoại  - Trưởng khối VH xã     -  Phó ban thường trực

          4. Bà     :Nguyễn Thị Thu Hằng  - Phó hiệu trưởng       - Uỷ viên

Các ông trưởng thôn, cán bộ giáo viên Trường Tiểu học Hồng Thái là uỷ viên.

                   * Phân công giáo viên phụ trách các thôn:

          + Thôn Tả Phụ     : Đ/c Tạ Thị Thắm  - Trần Thị Thúy

          + Thôn Hữu Bộc  :             Đ/c Bùi Thị Thu Hà  - Đ/c Nguyễn  Thị Thắm

          + Thôn Nam Hoà :         Đ/c Trần Thị Vui  - Lương Thị Hồi

          + Thôn Bắc Dũng:          Đ/c Triệu Thị Kim Dung –Nguyễn Thiên Dũng

          + Thôn Xuân Cước :  Đ/c Tạ Thị Hoài  - Đào Tuấn Anh

          + Thôn Dương Cước :  Đ/c Vũ Thị Thoảng – Phạm Thị Lan

         + Thôn Thượng Hoà  : Đ/c Đặng Thị Dự 

          + Thôn Gia Mỹ         :  Đ/c Nguyễn Thị Tuyền

    - Nhà trường giao cho ban phổ cập chủ động xây dựng kế hoạch, thực hiện công tác phổ cập GDTH đảm bảo đúng quy trình, đúng quy định..Tiến hành điều tra nắm vững các độ tuổi, rà soát lại các chỉ tiêu theo Nghị Định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Chính phủ về PCGD. Hoàn thiện hồ sơ đảm bảo sạch đẹp, số liệu thống kê chính xác đầy đủ, khớp giữa các loai hồ sơ, khắc phục những tồn tại trong công tác phổ cập ở những năm học trước, đảm bảo giữu vững và nâng cao chất lượng PCGDTHĐĐT mức độ 3.

    - Thực hiện công tác phổ cập đúng chương trình, thời gian:

 + Tháng 6/2017: Nhận bàn giao trẻ 6 tuổi vào lớp 1.

 + Tháng 8+9: Làm tốt công tác huy động, khoán số lượng cho GVCN, hoàn thiện việc điều tra phổ cập ở các thôn,vào sổ đăng bộ, lập sổ theo dõi  chất lượng giáo dục và theo dõi phổ cập, phần mềm phổ cập .

 + Tháng 10: Lên thống kê tổng hợp, hoàn thiện các hồ sơ phổ cập, tự kiểm travà đón kiểm tra công tác PC, đón kiểm tra công nhận đạt chuẩn  PCGDTH ĐĐT mức độ 3 của huyện .

 + Tháng 11: Đón đoàn kiểm tra phổ cập củaSở GD&ĐT.

 + Tháng 12: Đón  kiểm tra công nhận lại trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 sau 5 năm .

 + Tháng 01+2+3+4+5/2018: Tiếp tục hoàn thiện bộ hồ sơ phổ cập, theo dõi học sinh chuyển đến, chuyển đi. Điều tra, rà soát số lượng học sinh sinh năm 2012 để có kế hoạch mở lớp năm học 2018 -  2019.

- Kết hợp với trư­ờng mầm non  nắm vững số lượng trẻ từ  0 đến 6 tuổi.

- Thực hiện phổ cập theo ngày 25 hàng tháng.

Số lượng học sinh đầu năm học 2017 - 2018  giao cho các GVCN

SỐ TT

HỌ TÊN GIÁO VIÊN

LỚP

SỐ LƯỢNG GIAO

NỮ

 1.  

Vũ Thị THoảng

1A

24

10

 1.  

Trần Thị Thúy

1B

24

10

Cộng khối 1

2

48

20

 1.  

Lương Thị Vân

2A

34

17

 1.  

Tạ Thị Thắm

2B

30

23

Cộng khối 2

2

64

40

 1.  

Nguyễn Thiên Dũng

3A

32

18

 1.  

Trần Thị Vui

3B

28

16

Cộng khối 3

2

60

34

 1.  

Nguyễn Thị Thiêm

4A

32

15

 1.  

Triệu Thị Kim Dung

4B

25

10

Cộng khối 4

2

57

25

 1.  

Đặng Thị Dự

5A

23

12

 1.  

Bùi Thị Thu Hà

5B

22

9

Cộng khối 5

2

45

21

Cộng toàn trường

10

274

140

- Có đủ hồ sơ sổ sách, biểu bảng theo dõi chuyên cần từ giáo viên chủ nhiệm tới Đội thiếu niên tiền phong và Ban giám hiệu nhà trư­ờng.

- Các lớp cần quan tâm đến đối tư­ợng học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi để các em đư­ợc học tập tốt.

-Duy trì nhóm giáo viên theo dõi các độ tuổi từ  0 đến 14 tuổi ở các địa bàn hành chính xã.

  II.CỦNG CỐ VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TOÀN DIỆN.

 1./ Giáo dục sự hình thành và phát triển năng lực phẩm chất học sinh.

a) Chỉ tiêu

- Số học sinh được đánh giá thực hiện tốt và đạt về năng lực, phẩm chất: 99,9% trở lên.

- 100% CBGV thực hiện nghiêm túc và có chất lượng giảng dạy môn Đạo đức cũng như các hoạt động tập thể, hoạt động ngoại khoá.

- 100%  các chi  đội  tổ chức tốt các hoạt động sao nhi đồng, đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh.

- 99,95% trở lên học sinh thực hiện tốt phẩm chất đạo đức học sinh Tiểu học.    

- 100% các lớp  tổ chức giảng dạy chuyên đề về tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh.

-Trường không có học sinh mắc các tai tệ nạn xã hội, không có học sinh vi phạm kỉ luật học đường .

- 100% học sinh thực hiện tốt các quy định của nhà trường.

- 100% nhi đồng lớp 3 được kết nạp vào Đội và có 95% đội viên đạt danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ.

- 100% học sinh tham gia các hoạt động nhân đạo như tham gia mua tăm ủng hộ người mù, Bảo hiểm y tế, Bảo việt,

b) Biện pháp

- Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM theo tinh thần Chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ Chớnh trị; cuộc vận động “Hai không”; cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” do Bộ GD&ĐT phát động. Xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết thực hiện cuộc vận động và các phong trào thi đua trong năm học một cách phù hợp, thiết thực mang tính khả thi cao.

      - Xây dựng kế hoạch cụ thể chi tiết cho các cuộc vận động và các phong trào thi đua trong năm học một cách phù hợp, sát thực tế và đạt hiệu quả cao nhất.

    - Xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, tạo cảnh quan hấp dẫn để các em thấy ‘:Mỗi ngày đến trường là một ngày vui ”, từ đó yêu trường mến lớp, đi học với tỷ lệ chuyên cần cao.

- Giáo dục phẩm chất đạo đức học sinh thông qua việc thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy. Phát động học sinh sưu tầm sách, đọc, kể chuyện về Bác Hồ, nêu gương người tốt việc tốt ở những buổi sinh hoạt đội, chào cờ đầu tuần, thực hiện tốt việc tích hợp giảng dạy, giáo dục Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; rèn kĩ năng sống và tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh. 

- Ngay từ đầu tháng 8/2017, các Đ/C giáo viên chủ nhiệm cần h­ướng dẫn học sinh học tập nội quy chu đáo, thông qua đ­ọc các điều quy định nề nếp của lớp, có nhiều hình thức kiểm tra nề nếp  để có biện pháp uốn nắn kịp thời. Giáo dục học sinh không vi phạm nội quy nhà trường, chấp hành luật lệ an toàn giao thông, giáo dục phũng chống các tai tệ nạn xã hội.

- Thực hiện tốt chủ đề năm học và chương trình công tác Đội. Kết hợp với liên ngành tổ chức có hiệu quả nội dung hoạt động Sao Nhi đồng, Đội Thiếu niên. Chú trọng giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh thông qua các môn học, hoạt động giáo dục và xây dựng quy tắc ứng xử văn hóa. CBGV chủ động phối hợp với gia đình và cộng đồng cùng tham gia chăm sóc giáo dục đạo đức và kĩ năng sống cho học sinh, giáo dục truyền thống cách mạng và bản sắc văn hoá dân tộc.

- Nhà trường lấy Đội TNTP Hồ Chí Minh làm nòng cốt công tác giáo dục đạo đức học sinh và giao trực tiếp cho đồng chí Tổng phụ trách Đội. Ngay từ đầu năm học, đồng chí Tổng phụ trách Đội phải xây dựng được kế hoạch hoạt động của Đội. Có kế hoạch cụ thể, chi tiết về chương trình hoạt động của Đội hàng tuần, hàng tháng, hàng kì  nhân dịp các ngày lễ lớn và những ngày kỉ niệm trong năm, Đội TNTP Hồ Chí Minh nên có những hình thức hoạt động mới mẻ phong phú mang tính thời điểm, có nội dung sinh động, hấp dẫn để lúc nào trong trường cũng mang một khí thế thi đua sôi nổi, mang đậm tính giáo dục.

- Giáo dục cho học sinh đạo lý và truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” bằng các hoạt động chăm sóc gia đình thương binh liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng, chăm sóc bà mẹ Việt Nam anh hùng, ... Đẩy mạnh phong trào làm việc thiện, giúp đỡ bạn nghèo, bạn có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi. Giáo dục học sinh không vi phạm nội quy nhà trường, chấp hành luật lệ an toàn giao thông, giáo dục phòng chống các tai tệ nạn xã hội.

- Cán bộ GV, CNV phải coi trọng tính kỷ luật, kỷ cư­ơng trong mọi hoạt động giáo dục. Trư­ớc hết phải thực hiện tốt cuộc vận động "Dân chủ - Kỷ c­ương - Tình thương - Trách nhiệm" do Công đoàn giáo dục phát động. Mỗi thầy cô giáo thực sự là tấm gư­ơng cho học sinh noi theo.

  - Thực hiện nghiêm túc ch­ương trình giáo dục môn Đạo đức, qua giờ dạy giúp học sinh nắm vững đư­ợc quyền và bổn phận của mình để từ đó các em thực hiện tốt các nhiệm vụ  của ng­ười học sinh.

- Duy trì và làm tốt việc chăm sóc di tích lịch sử đền Đồng Xâm góp phần làm cho di tích ngày một sạch đẹp hơn, hấp dẫn hơn, tuyên truyền giới thiệu các công trỡnh, di tớch của địa phương với bạn bè. Đưa các nội dung giáo dục văn hóa truyền thống, giáo dục thông qua di sản vào nhà trường. Tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, vui chơi, giải trí tích cực, các hoạt động văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian, dân ca, múa, hát, khiêu vũ sân trường. Hướng dẫn học sinh tự quản, chủ động tự tổ chức, điều khiển các hoạt động tập thể và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp để học sinh mỗi ngày đến trường thực sự là một ngày vui.

 - Thực hiện tốt chủ đề của năm học và chương trình công tác của Đội TNTPHCM.Tổ chức các hoạt động chủ đề theo tháng như:

+ Tháng 8+9: Vui bước đến trường- Thắp sáng ước mơ .

+Tháng 10 :  Vui khoẻ,chăm ngoan.

+ Tháng 11: Kính yêu, thầy cô giáo .

+Tháng 12: Tiếp bước cha anh.

+ Tháng 01: Hoa thơm dâng Bác.

+ Tháng 2: Mừng Đảng quang vinh.

+ Tháng 3:  Tiến bước lên Đoàn.

+ Tháng 4:  Vòng tay bè bạn

+ Tháng 5: Đội ta vững mạnh .

- Cần quan tâm giáo dục học sinh nếp sống văn minh, ý thức tổ chức kỉ luật, tinh thần đoàn kết giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. Xây dựng những thói quen tốt về chào hỏi, kính thầy yêu bạn, tham gia giao thông an toàn....

- Tổ chức cho học sinh tham gia các hoạt động từ thiện nh­ư giúp ng­ười tàn tật, mua tăm ủng hộ ngư­ời mù, ủng hộ đồng bào lũ lụt...

- Việc giáo dục tư­  tư­ởng Chính trị, phẩm chất đạo đức, giáo dục truyền thống Cách mạng thông qua các giờ dạy ngoại khoá là việc làm th­ường xuyên của mỗi CBGV khi giảng bài trên lớp thông qua “ dạy chữ để dạy ng­ười”.

- Làm tốt công tác XHHGD, liên hệ chặt chẽ giữa GĐ- NT- XH thông qua Sổ liên lạc và tổ chức họp phụ huynh học sinh định kì để báo cụ thể về kết quả học tập và tu dư­ỡng đạo đức của từng học sinh trong từng lớp, nhấn mạnh ở những điểm tiến bộ, cùng phụ huynh tìm nguyên nhân và biện pháp khắc phục những điểm yếu kém.

- Duy trì và làm tốt việc chăm sóc di tích lịch sử đền Đồng Xâm.

  - Quan tâm chỉ đạo điểm: Lớp 3B, 4A, 5B

     2. Giáo dục các môn học và hoạt động giáo dục khác.

a) Chỉ tiêu: Giáo dục trí dục là hoạt động trong tâm của nhà trường, là hoạt động quyết định kết quả của quá trình giảng dạy. Vì vậy công tác chuyên môn trong nhà trường cần đảm bảo kỉ cương  và nâng cao chất lượng.

*) Giáo viên:

   - 100% giáo viên dạy thực hiện nghiêm túc chư­ơng trình, kế hoạch, thời khoá biểu, không vi phạm quy chế chuyên môn. Dạy đủ các môn học có chất l­ượng, bám sát yêu cầu cơ bản kiến thức kỹ năng của bộ môn và mục tiêu kế hoạch theo hư­ớng dẫn của Bộ Giáo dục và đào tạo về thay đổi chư­ơng trình và sách giáo khoa mới.

+ Quy định về hồ sơ sổ sách theo công văn 248 ngày 30/8/2015 của PGD&ĐT.

 + Quy định về soạn, giảng, chấm, chữa.

+ Tiêu chuẩn đánh giá giờ dạy và xếp loại giáo viên.

+ Quy chế cho điểm, đánh giá xếp loại học sinh theo TT22/2016 .

+ Quy định sinh hoạt chuyên môn"tổ, trường, cụm trường"đảm bảo đúng lịch, nội dung thiết thực có tác dụng nâng cao chất lượng dạy và học.

 - Tổ chức dạy ngoại ngữ  khối 1 đến khối 5 theo chương trình tiếng anh mới và tin học từ khối 2 đến khối 5.

   - Các tổ chuyên môn hoạt động có nề nếp, có chất l­ượng, nội dung các buổi sinh hoạt chuyên môn phong phú và đổi mới. Tổ chức được nhiều chuyên đề giảng dạy đặc biệt là chuyên đề đổi mới PPDH, chuyên đề đánh giá học sinh theo thông tư 22/2016, chuyên đề TV1- CGD và sử dụng đồ dùng DH; chuyên đề bồi dưỡng  học sinh năng khiếu các môn văn hoá, nghệ thuật, TDTT.

          - Phấn đấu có từ 90% giáo viên giảng dạy theo hư­ớng phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh.

  * ) Học sinh

  - 100% học sinh lớp 1 đến lớp 4 hoàn thành chương trình lớp học.

   - 45/45 học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình Tiểu học.

- Giao lưu Giải Toán qua mạng từ lớp 1 đến lớp 5 giao cho đ/c 5 đ/c GVCN( đ/c Thoảng, Thắm, Vui, Dung, Dự) bồi dưỡng. Kết quả xếp từ thứ 5-> 10

Giao lưu giải Tiếng anh qua mạng: giao cho đ/c  Vũ Thị Thủy và Lương Thị Hồi bồi dưỡng. Lớp 1,2, 3,4,5. Kết quả xếp từ thứ 5-> 10.

- Giao lưu Giải Trạng nguyên Tiếng Việt, từ lớp 1 đến lớp 5, giao lưu CLB Toỏn Tuổi thơ khối 4,khối 5.

  - Tổ chức tốt Festival Tiếng Anh 2017.

- 10/10 lớp học 2 buổi/ngày,10 buổi/tuần và học Mỹ thuật theo phương pháp đan mạch.

 - Khối 1,2, 3.4.5 dạy Tiếng Anh theo SGK mới.

 -  2/2 lớp khối  1 dạy TV1-CGD đạt kết quả cao.

-  100 % học sinh khối 2 đến khối 5 được học tin  học.

               b, Biện pháp.

-Thực hiện nghiêm túc chương trình kế hoạch thời khoá biểu, các đồng chí

 khối trưởng cùng đ/c hiệu phó sắp xếp lên kế hoạch giảng dạy sao cho khoa học, hợp lí, có chất lượng phù hợp với đối tượng giáo viên và tình hình thực tế nhà trường.              Thực hiện điều chỉnh theo chuẩn kiến thức kỹ năng một cách linh hoạt, đảm bảo tính vừa sức,phù hợp với đối tượng học sinh.Tiếp tục đổi mới kiểm tra,đánh giá học sinh theo TT22/2016.

       - Tăng cường việc tích hợp dạy học Tiếng Việt và các nội dung giáo dục: Bảo vệ môi trường ;Sử dụng năng lượng tiết kiệm điện hiệu quả; Rèn kỹ năng sống cho học sinh; quyền bổn phận của trẻ em; bình đẳng giới; an toàn giao thông; phòng chống các tai nạn thương tích; phòng chống HIV/AIDS..vào các môn học và hoạt động giáo dục đảm bảo tính hợp lý, hiệu quả, không gây áp lực học tập đối với HS và GV .

     - Thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế chuyên môn có đủ hồ sơ theo quy định.

        -  Đánh giá học sinh theo Thông tư số 22/2016/TT- BGDĐT.

         - Tăng cường kiểm tra tổ chức dạy và học và kiểm tra các buổi sinh hoạt chuyên môn ở trường và cụm trường.

         - BGH thường xuyên kiểm tra hồ sơ giáo án, dự giờ thăm lớp có đánh giá xếp loại.

        - Tổ chức tốt các chuyên đề, các kỳ kiểm tra định kỳ nghiêm túc đúng qui chế.

        - Quan tâm bồi dưỡng đội ngũ GV;Tổ chức GV nghiên cứu đọc sách tham khảo; khích lệ GV tự làm đồ dùng dạy học.

          - Tổ chức tốt các đợt thao giảng, hội giảng cấp trường, cấp cụm trường, liên cụm, cấp huyện, cấp tỉnh. Qua hội giảng gây khí thế trong hoạt động dạy học, đội ngũ giáo viên được trao đổi học tập và tự khẳng định mình.

     -  Khuyến khích Gv sử dụng phương tiên hiện đại trong quá trình dạy học như máy chiếu H,máy vi tính ,soạn giáo án điện tử ELING và soạn giáo án bằng máy tính

    -Tất cả các quy định quy chế chuyên môn được thống nhất ngay từ đàu năm học ,BGH thường xuyên kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn cuả GV.

      - Quản lý chặt chẽ, tăng cường kiểm tra đôn đốc, thực hiện tốt việc dạy học và tổ chức các hoạt động giáo dục ở buổi hai.

      - Khuyến khích cán bộ giáo viên viết sáng kiến kinh nghiệm qua thực tế trong quá trình giảng dạy có được, tập trung vào đổi mới phương pháp đáp ứng dạy và học chương trình SGK mới.

      - Làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, vinh dự và trách nhiệm của phụ huynh, giáo viên và toàn XH, quan tâm phong trào bồi dường học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh năng khiếu.

                 - Quan tâm chỉ đạo điểm:  5A, 4A,3A,2A,1A.

        b.1 Thực hiện kế hoạch giáo dục, thời gian năm học .

Thực hiện nghiêm túc, linh hoạt, sáng tạo chương trình, kế hoạch giáo dục, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục.

b.1. Thực hiện kế hoạch giáo dục, thời gian năm học

  Kế hoạch thời gian năm học thực hiện theo quyết định số 2040/QĐ - UBND ngày 28/7/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh (Thời lượng thực học là 35 tuần, học kỳ I học 18 tuần (kết thúc học kỳ I trước ngày 10/01/2018), học kỳ II học 17 tuần (kết thúc kỳ II trước ngày 25/5/2018), thời điểm kết thúc năm học là trước ngày 30/5/2018).Trong hè tổ chức ôn tập, kiểm tra lại cho học sinh chưa đạt trong lần kiểm tra cuối năm, xét hoàn thành chương trình Tiểu học cho học sinh lớp 5 và nộp báo cáo việc học sinh hoàn thành chương trình Tiểu học về Phòng GD&ĐT.

         b.2. Thực hiện tốt chương trình dạy đủ các môn học

- Thực hiện theo quyết định 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Chương trình giáo dục phổ thông, tài liệu hướng dẫn thực hiện Chuẩn kiến thức, kỹ năng các môn học ở Tiểu học; công văn số 7975/BGDĐT- GDTH ngày 10/9/2009 về việc hướng dẫn dạy học các môn Thủ công, Kỹ thuật ở Tiểu học; Công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 01 tháng 9 năm 2011 về Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học giáo dục phổ thông; thực hiện biên chế năm học, chương trình, kế hoạch giảng dạy các môn học và các hoạt động giáo dục theo hướng dẫn của Bộ.

- Thực hiện nghiêm túc chương trình kế hoạch thời khoá biểu, các đồng chí khối trưởng cùng đ/c hiệu phó sắp xếp lên kế hoạch giảng dạy sao cho khoa học, hợp lí, có chất lượng phù hợp với đối tượng giáo viên và tình hình thực tế nhà trường. Thực hiện điều chỉnh theo chuẩn kiến thức kỹ năng một cách linh hoạt, đảm bảo tính vừa sức, phù hợp với đối tượng học sinh. Thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả dạy Tiếng Việt 1- CGD tại 2/2 lớp khối 1. Dạy Mỹ thuật theo phương pháp đan Mạch từ khối 1 đến khối 5.

            - Thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế chuyên môn có đủ hồ sơ theo quy định.

        -  Đánh giá học sinh theo Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT.

         - Tăng cường kiểm tra tổ chức dạy và học và kiểm tra các buổi sinh hoạt chuyên môn, chuyên đề ở trường và cụm trường. Chú trọng sinh hoạt chuyên môn tổ khối ở trường học kết nối.

         - BGH thường xuyên kiểm tra hồ sơ giáo án, dự giờ thăm lớp có đánh giá xếp loại.

        - Tổ chức tốt các chuyên đề, các kỳ kiểm tra định kỳ nghiêm túc đúng qui chế.

        - Quan tâm bồi dưỡng đội ngũ GV; Tổ chức GV nghiên cứu đọc sách tham khảo; khích lệ GV tự làm đồ dùng dạy học.

          - Tổ chức tốt các đợt thao giảng, hội giảng cấp trường, cấp cụm trường, liên cụm, cấp huyện, cấp tỉnh. Qua hội giảng gây khí thế trong hoạt động dạy học, đội ngũ giáo viên được trao đổi học tập và tự khẳng định mình.

     - Khuyến khích Gv sử dụng phương tiên hiện đại trong quá trình dạy học như máy chiếu H,máy vi tính ,soạn giáo án điện tử ELING và soạn giáo án bằng máy tính.

       - Tất cả các quy định quy chế chuyên môn được thống nhất ngay từ đàu năm học, BGH thường xuyên kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn cuả GV.

      - Quản lý chặt chẽ, tăng cường kiểm tra đôn đốc, thực hiện tốt việc dạy học và tổ chức các hoạt động giáo dục ở buổi hai.

      - Khuyến khích cán bộ giáo viên viết sáng kiến kinh nghiệm qua thực tế trong quá trình giảng dạy có được, tập trung vào đổi mới phương pháp đáp ứng dạy và học chương trình SGK mới.

      - Làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, vinh dự và trách nhiệm của phụ huynh, giáo viên và toàn XH, quan tâm phong trào bồi dường học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh năng khiếu.

- Chấp hành nghiêm túc chương trình, kế hoạch, thời khoá biểu dạy học. Thực hiện điều chỉnh theo hướng " giảm tải" một cách linh hoạt, đảm bảo tính vừa sức, phù hợp với đối tượng học sinh và thực tiễn giáo dục địa phương.

- Với nội dung Giáo dục địa phương, thực hiện theo Công văn số 5982/ BGDĐT ngày 07/7/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Tiếp tục việc tích hợp dạy học tiếng Việt  và các nội dung giáo dục: Bảo vệ môi trường; sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả; rèn kỹ năng sống cho học sinh Tiểu học; quyền bổn phận của trẻ em; bình đẳng giới; an toàn giao thông; phòng chống các tai nạn thương tích; phòng chống HIV/AIDS vào các môn học và hoạt động giáo dục cần đảm bảo tính hợp lý, hiệu quả, không gây áp lực học tập đối với học sinh và giảng dạy đối với giáo viên.

- Triển khai đề án "Dạy học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020" theo Quyết định số 1400/QĐ-TTg ngày 30/9/2008 của Thủ tướng Chính phủ. Triển khai dạy học Tiếng Anh theo Quyết định số 3321/QĐ-BGDĐT ngày 12/8/2010 về việc ban hành Chương trình thí điểm Tiếng Anh Tiểu học và các văn bản hướng dẫn riêng.

- Môn Tiếng Anh dạy đủ 4 kỹ năng "Nghe - Nói - Đọc -Viết" cho học sinh và thống nhất kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh theo hướng dẫn của “Tài liệu tập huấn nâng cao năng lực ra đề kiểm tra định kỳ theo Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT” (Đã có thêm phần phụ lục hướng dẫn kiểm tra, đánh giá môn Tiếng Anh vào cuối học kỳ II năm học 2016-2017 của Sở GD&ĐT Thái Bình (Kèm theo Công văn số 240/SGDĐT-GDTH ngày 24 tháng 4 năm 2017); không ngừng nâng cao chất lượng dạy học môn Tiếng Anh ở Tiểu học, đảm bảo đủ thời lượng 4 tiết/tuần, dạy học đúng theo phân phối chương trình của Bộ. Chương trình môn Tiếng Anh theo sách mới cần thực hiện nghiêm túc bám sát chương trình, nghiên cứu, học hỏi phương pháp dạy học tích cực, các phương pháp dạy học thích hợp để truyền thụ kiến thức cho học sinh, cuối năm có tổng kết và báo cáo kinh nghiệm chỉ đạo, giảng dạy trong toàn huyện.

   - Đẩy mạnh việc dạy Tin học cho học sinh theo Quyết định số 16/2006/QĐ- BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Sử dụng sách “ Cùng học Tin học” quyển 1, quyển 2, quyển 3 của nhà xuất bản Giáo dục và tài liệu hướng dẫn tin học lớp 1,2 mới. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng phổ cập và nâng cao trình độ tin học cho CBQL, giáo viên và nhân viên trong trường; tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, giáo viên, học sinh được học tập, khai thác kiến thức trên mạng. Đẩy mạnh các hoạt động giáo dục có nội dung Tin học Công nghệ thông tin dưới hình thức các câu lạc bộ để học sinh được tiếp cận, hình thành các kĩ năng học tập, sử dụng sáng tạo. Gắn dạy tin học với trải nghiệm sáng tạo khoa học, kỹ thuật.

b.3. Tổ chức dạy 2 buổi/ngày

          - Học 2 buổi/ ngày là chủ tr­­­ương lớn của Đảng phù hợp với việc phát triển giáo dục trong giai đoạn cách mạng mới.

        -100% học sinh khối từ khối 1 đến khối 5 đ­ược học 10 buổi/ tuần.

      - 100% giáo viên phải có trách nhiệm dạy đúng, đủ chương trình, tuyệt đối không được cắt xén.

- Dạy học 2 buổi/ ngày cần đảm bảo:

  + Về thời lượng: Đảm bảo không tổ chức dạy học quá 7 tiết/ngày.

  + Buổi học thứ nhất: Thời lượng tối đa là 4 tiết, dạy theo kế hoạch giáo dục và thực hiện chương trình sách qui định cho từng lớp; bám sát chuẩn kiến thức kỹ năng                            + Buổi học thứ hai: Tập trung vào các nội dung: thực hành kiến thức đã học và tổ chức cho học sinh tham gia các hoạt động thực tế tại địa phương; giúp đỡ học sinh yếu kém vươn lên hoàn thành yêu cầu học tập, bồi dưỡng học sinh có năng khiếu môn Toán, Tiếng Việt, Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục; dạy học các môn học và nội dung tự chọn được qui định trong chương trình kết hợp dạy rèn kỹ năng sống cho học sinh; tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp, CLB, hoạt động ngoại khóa.

+ Buổi học thứ hai: Tập trung vào các nội dung: thực hành kiến thức đã học và tổ chức cho học sinh tham gia các hoạt động thực tế tại địa phương; giúp đỡ học sinh yếu kém vươn lên hoàn thành yêu cầu học tập, bồi dưỡng học sinh có năng khiếu môn Toán, Tiếng Việt, Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục. Dạy học các môn học bắt buộc, các môn học tự chọn được quy định trong chương trình kết hợp dạy rèn kỹ năng sống cho học sinh; tổ chức cho học sinh tham gia các hoạt động xã hội, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, CLB, hoạt động ngoại khóa, ...

Dạy học 2 buổi/ngày, tạo điều kiện để học sinh hoàn thành bài học tại lớp, không giao bài tập yêu cầu làm thêm ở nhà. Phân công giáo viên dạy buổi thứ 2 hợp lý và đảm bảo chất lượng. Tăng cường kiểm tra, thanh tra để việc dạy học và tổ chức các hoạt động giáo dục có hiệu quả cao.

      Giáo viên buổi 1 và buổi 2 phải có sự bàn bạc thống nhất về nội dung và phương pháp giảng dạy ở từng lớp.

       - Giáo viên dạy buổi hai cần nghiên cứu kĩ nội dung chương trình học sinh đã được học ở buổi 1 và các tài liệu tham khảo khác như: vở bài tập, vở thực hành, sách nâng cao, tạp chí Toán tuổi thơ, để thiết kế bài tập cho phù hợp với từng đối tượng học sinh: trung bình, khá, giỏi.

      - Yêu cầu về hình thức tổ chức lớp học, phương pháp giảng dạy ở buổi hai: Giáo viên cần quan tâm tới tất cả các đối tượng học sinh, tạo không khí học tập thật vui vẻ, thoải mái, đặc biệt chú trọng tới chất lượng các giờ sinh hoạt tập thể, ca múa hát, để thu hút học sinh đến trường, “ Mỗi ngày đến trường là một ngày vui”.

       -  Các đồng chí giáo viên tự sắp xếp bố trí lịch đi dự giờ vào các buổi mình không có giờ dạy để học hỏi kinh nghiệm, phương pháp giảng dạy của đồng nghiệp.

- Thực hiện nghiêm túc thời khoá biểu dạy buổi thứ 2 của Sở và trường quy định. Các tổ có kế hoạch thống nhất chư­­ơng trình dạy buổi thứ 2 phù hợp với tình hình nhà trường và lớp mình phụ trách. Tập trung vào các nội dung thực hành kiến thức đã học và tổ chức cho học sinh tham gia các hoạt động địa phương, giúp đỡ các em học sinh yếu kém vươn lên hoàn thành yêu cầu học tập, bồi dưỡng học sinh có năng khiếu môn Tiếng việt, Toán, Âm nhạc, Mỹ thuật,Thể dục, Ngoại ngữ , tổ chức tốt các hoạt động ngoài giờ lên lớp.

          - Động viên phụ huynh HS mua sách thực hành làm nội dung dạy buổi 2 cho phù hợp. Soạn giảng buổi 2 theo đúng yêu cầu quy chế PGDKX quy định. Các lớp tập trung h­ướng dẫn học sinh hoàn thành bài tập ngay trên lớp theo chỉ đạo của Bộ, tránh cho quá nhiều bài tập về nhà.

          - Thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của PGD . Chọn cử GV dạy buổi 2 hợp lý để nâng cao chất lượng giảng dạy nói chung. Tăng cường kiểm tra, thanh tra để việc dạy học và tổ chức các hoạt động giáo dục của buổi thứ 2 thực hiện nghiêm túc, đúng yêu cầu.

- Động viên phụ huynh, cộng đồng đầu tư, đóng góp nhân lực, trí lực, tài lực để thực hiện giáo dục toàn diện cho học sinh trong hoạt động tổ chức dạy học 2 buổi/ngày.

         b.4. Thực hiện đổi mới phương pháp dạy học.

     - Tiếp tục lựa chọn và triển khai các thành tố tích cực của các mô hình giáo dục tiên tiến các hình thức tổ chức dạy học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động trong lĩnh hội kiến thức và rèn luyện kỹ năng của học sinh. Xây dựng kế hoạch bài học không máy móc, rập khuôn, hình thức mà phải bám sát mục tiêu đề ra, cần ngắn gọn, thể hiện rõ những hoạt động của giáo viên và học sinh, phù hợp với đối tượng, vì sự tiến bộ của mỗi học sinh. Quan tâm nghiên cứu kỹ phương pháp dạy học " Bàn tay nặn bột" để vận dụng trong giảng dạy cho phù hợp.Thực hiện có hiệu quả các phương pháp dạy học Mỹ thuật mới của Đan Mạch, thư viện xanh, thư viện thân thiện và bám sát thiết kế giảng dạy đối với Tiếng Việt 1- CGD.

- Nhà trường phải chỉ đạo khâu đổi mới phương pháp dạy học trên cơ sở nắm vững nội dung, chương trình SGK. Yêu cầu cơ bản về kiến thức kĩ năng môn học sao cho hoạt động của học sinh nhẹ nhàng tự nhiên mà chất lượng.

- Tổ chức việc bồi dưỡng đội ngũ giáo viên tăng cường các hoạt động chuyên môn vào thứ 5 hàng tuần. Xây dựng kế hoạch sinh hoạt chuyên môn một cách cụ thể và hiệu quả.

- Thực hiện  tốt việc giảng dạy tích hợp Giáo dục bảo vệ môi trường trong các môn học lồng ghép rèn kỹ năng sống và giáo dục kỹ năng sốngtrong các tiết dạy .

- Tổ chức hội thi giáo viên tự làm đồ dùng dạy học cấp trường, lấy kết quả dự thi cấp huyện , cấp Tỉnh. Tiếp tục thực hiện tích hợp dạy các nội dung giáo dục (Bảo vệ môi trường; bảo vệ tài nguyên, môi trường biển, hải đảo; sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả; quyền và bổn phận của trẻ em; bình đẳng giới; an toàn giao thông; phòng chống tai nạn thương tích;...) vào các môn học và hoạt động giáo dục. Việc tích hợp đảm bảo tính hợp lý, hiệu quả, không gây áp lực học tập đối với học sinh và giảng dạy đối với giáo viên.

- Đẩy mạnh phong trào thi đua Dạy tốt - Học tốt; tổ chức hội giảng, động viên, khuyến khích giáo viên tự làm đồ dùng dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học; tổ chức thực hiện có hiệu quả tủ sách phụ huynh tại các lớp học, thư viện xanh, xây dựng góc học tập và trang trí lớp học.

- Đổi mới phương pháp đi kèm với đổi mới sử dụng đồ dùng dạy học. Việc đổi mới đồ dùng dạy học cần được các giáo viên quan tâm, coi trọng và cảm thấy không thể thiếu khi giảng dạy. Tổ chuyên môn họp phải định hướng được cách sử dụng đồ dùng dạy học sao cho phù hợp, hiệu quả cho từng bài dạy của khối mình.

- Trong mỗi tiết dạy giáo viên phải quan tâm, chăm sóc quan tâm đến các đối tượng học sinh trong cùng một lớp, giảng dạy linh hoạt lấy học sinh làm trung tâm 

để học sinh được học tập vừa sức, hiệu quả.

- Tổ chuyên môn là đơn vị nhỏ nhất  của trường nhưng có chức năng vô cùng quan trọng trong việc bồi dưỡng giáo viên giáo viên trong tổ, phát hiện những yếu kém, những sai phạm của từng thành viên để kịp thời giúp đỡ và uốn nắn.

- Nhà trường kiểm tra đánh giá việc sử dụng đồ dùng dạy học qua sổ mượn, qua dự giờ và qua hiệu quả giảng dạy.

- Phải thống nhất từ ban giám hiệu đến cán bộ giáo viên đổi mới phương pháp dạy học là điều cốt lõi không thể coi nhẹ . Trong mỗi bài dạy cần định rõ cần sử dụng các phương pháp dạy học nào cho phù hợp.

- Thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn , quy định về hồ sơ sổ sách, về soạn giảng, chấm, chữa bài và đánh giá học sinh theo đúng thông tư 22/2016.

- BGH phải thường xuyên kiểm tra, dự giờ đánh giá từng giáo viên theo từng tháng, kỳ và cả năm.

- Khuyến khích viết sáng kiến tập trung vào đổi mới phương pháp và nâng cao chất lượng dạy học .

-Thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế chuyên môn. Có đủ và làm tốt các loại hồ sơ theo quy định (Thực hiện theo Quy định số 248/PGDĐTngày 30/82015 của Phòng GD&ĐT)

  - Tiếp tục duy trì và thực hiện tốt việc đổi mới sinh hoạt chuyên môn (SHCM) tại các tổ, khối chuyên môn trong trường  đảm bảo hiệu quả, đúng lịch, nội dung thiết thực có tác dụng nâng cao chất lượng dạy và học; chú trọng đổi mới nội dung và hỡnh thức SHCM thông qua hoạt động dự giờ, nghiên cứu bài học. Đặc biệt quan tâm và chỉ đạo quyết liệt việc sinh hoạt chuyên môn qua mạng Internet trực tuyến. Quy định về thời gian cho giáo viên tham gia SHCM qua trang mạng thông tin “Trường học kết nối” để đảm bảo tính liên tục trong từng tuần, từng thỏng, từng học kì và cả năm học. Quan tâm đến các chuyên đề đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục và chuyên đề bồi dưỡng học sinh năng khiếu.

                 Lịch sinh hoạt chuyên môn trong năm học.

Cụm

Trường

Cụm trưởng

3

Thanh Tân, Bình Nguyên, Quốc Tuấn, An Bình, Trà Giang, Hồng Thái, Quyết Tiến.

Đ/c Trần Thị Hương Giang

Hiệu trưởng TH Thanh Tân

b.5. Đánh giá và xếp loại học sinh:

          - Tổ chức cho giáo viên toàn tr­ường học quy chế xếp loại h/s theo thông tư số 22/2016/TT-BGD&ĐT ngày 22 tháng 9 năm 2016, Văn bản hợp nhất số 03/2016/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Quy định đánh giá và xếp loại học sinh Tiểu học.

- Tổ chức chuyên đề “Thực hiện Thông tư 22/2016/TT - BGDĐT”.

          - Việc kiểm tra, đánh giá  xếp loại học sinh phải thực hiện một cách nghiêm túc, trung thực thực chất. Mỗi GV phải có kế hoạch phối kết hợp cùng PHHS giúp đỡ những học sinh yếu kém. Thường xuyên chăm sóc, động viên, theo dõi sự tiến bộ của học sinh trong quá trình học tập. Trong quá trình giảng dạy chú trọng việc động viên nâng đỡ học sinh nhưng trong khi khảo sát, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập phải theo yêu cầu về chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình, đảm bảo kết quả kiểm tra chính xác, khách quan.

          - Công khai hình thức đánh giá tới h/s để h/s phấn đấu, động viên học sinh tích cực tham gia vào quy trình đánh giá giúp các em mạnh dạn và tự tin hơn trong quá trình học tập.

          -Thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn, đặc biệt là việc chấm bài, cho điểm, đánh giá xếp loại học sinh phải đảm bảo chính xác, công bằng, dân chủ công khai có tác dụng tích cực, góp phần xây dựng nhân cách học sinh.

Kết hợp với  trường Trung học cơ sở tổ chức kiểm tra và bàn giao chất lượng học sinh lớp 5 lên lớp 6.

  b.6. Phát hiện và bồi dưỡng học sinh năng khiếu:

Phát huy thành tích đã làm đuợc về công tác bồi dưỡng HS năng khiếu năm học trước.

* Quan t©m chØ ®¹o ®iÓm: líp 1B, 2A, 3A, 4A, 5A.

-  Sân chơi TTT: tổ chức 20/11 ( BGH + TPT + CBGV + HS )

- Giao lưu Toán qua mạng K1 : đ/c Trần Thị Thúy

                                          K2: đ/c Tạ Thị Thắm

                                           K3: đ/c Trần Thị Vui

                                          K4: đ/c Nguyễn Thị Thiêm

                                          K5: đ/c Đặng Thị Dự

- Giao lưu Môn Âm nhạc: đ/c Tạ Thị Thu Hoài.

- Giao lưu Môn Mỹ Thuật: đ/c Phạm Thị Lan

- Giao lưu m«n h¸t nh¹c: ®/c T¹ ThÞ Thu Hoµi.

  - Hội khoẻ: đ/c Đào Tuấn Anh

- Giao lưu Tiếng anh  qua mạng ; K1,2 : đ/c Vũ Thị Thủy

                                                     K3,4,5: đ/c Lương Thị Hồi

+ Tr¹ng nguyªn TiÕng viÖt : Khèi 1 ®/c Vò ThÞ Tho¶ng.

                                            Khèi 2 ®/c L­¬ng ThÞ V©n

                                            Khèi 3 ®/c NguyÔn Thiªn Dòng.

                                                    Khèi 4 ®/c TriÖu ThÞ Kim Dung.

                                            Khèi 5 ®/c Bïi ThÞ Thu Hµ.

-Cần làm tốt công tác phát hiện học sinh năng khiếu ở tất cả các môn trên cơ sở đảm bảo mục tiêu chủ yếu đối với cấp Tiểu học là giáo dục toàn diện nhằm giúp học sinh hình thành những cơ sở ban đầu cho sự phát triển đúng đắn và lâu dài về: đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản, từ đó có kế hoạch tập trung, ưu tiên bồi dưỡng, phát triển năng khiếu học sinh.

- Nội dung chương trình: Học sinh được học toàn diện nội dung chương trình

sách giáo khoa theo chuẩn kiến thức, kỹ năng mà Bộ đã ban hành và chỉ đạo thực hiện, được bồi dưỡng nâng cao chủ yếu ở buổi 2.

- Khuyến khích cho học sinh tham gia tổ chức các hoạt động phát triển năng lực học sinh về các lĩnh vực giáo dục: Thi Trạng nguyên Tiếng Việt, Giao lưu tìm hiểu An toàn giao thông, CLB Toán tuổi thơ, em giỏi Tiếng Việt, Giữ vở sạch - Viết chữ đẹp, Olympic các môn học, các hoạt động giao lưu Tiếng Anh cho Giáo viên và học sinh Tiểu học, … trên cơ sở tự nguyện của nhà trường, phụ huynh và học sinh, phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý và nội dung học tập của học sinh tiểu học để học sinh, giáo viên được giao lưu học hỏi trao đổi kinh nghiệm và học tập lẫn nhau.

b. 7. Giáo dục trẻ có hoàn cảnh khó khăn ,trẻ khuyết tật:

+  Đối với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

  Thực hiện thông tư số 39/2009/TT-BGDĐT ngày 19/12/2009 ban hành Quy định giáo dục hòa nhập cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Đánh giá xếp loại học sinh có hoàn cảnh khó khăn cần căn cứ vào mức độ đạt được so với nội dung yêu cầu cần đạt được điều chỉnh theo quy định tại thông tư 39/2009/TT-BGDĐT.

        - Phối hợp giữa Đội, GVCN và tập thể tạo điều kiện để các em hoà nhập trong mọi hoạt động.

- Tổ chức các em hoà nhập các lớp. Động viên các em tới lớp huy động các nguồn lực để hỗ trợ: tặng quà nhân dịp lễ tết..

+ Đối với trẻ khuyết tật: Năm học này nhà trường không có học sinh khuyết tật

c. Giáo dục thể chất,  thẩm mỹ và vệ sinh môi tr­ường

a. ChØ tiªu :

  Gi¸o dôc thÓ chÊt vµ thÈm mü ®­îc lång ghÐp qua phong trµo thi ®ua " X©y dùng tr­êng th©n thiÖn, häc sinh tÝch cùc".

   -  X©y dùng tr­êng líp s¸ng, xanh, s¹ch, ®Ñp, an toµn ,th©n thiÖn :

   + §¶m b¶o an toµn, s¹ch sÏ, cã c©y xanh tho¸ng m¸t vµ ngµy cµng ®Ñp h¬n, líp häc ®ñ ¸nh s¸ng, bµn ghÕ phï hîp víi løa tuæi.(bµn ®«i ghÕ ®¬n)

   + Tæ chøc tÕt trång c©y, ch¨m sãc c©y th­êng xuyªn. Trång vµ ch¨m sãc bån hoa c©y c¶nh, bæ sung trang thiÕt bÞ cho th­ viÖn xanh th©n thiÖn, sö dông cã hiÖu qu¶ ®Ó khÝch lÖ sù t×m tßi kh¸m ph¸ kiÕn thøc cña HS.

   + Cã ®ñ nhµ vÖ sinh, ®­îc gi÷ g×n vÖ sinh s¹ch sÏ.

  + Häc sinh tÝch cùc tham gia b¶o vÖ c¶nh quan m«i tr­êng, gi÷ vÖ sinh n¬i c«ng céng, nhµ tr­êng, líp häc, c¸ nh©n.

 • Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng tËp thÓ vui t­¬i, lµnh m¹nh: Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng v¨n nghÖ, thÓ thao thiÕt thùc, khuyÕn khÝch sù tham gia chñ ®éng, tù gi¸c cña häc sinh .Lµm tèt c«ng t¸c y tÕ häc ®­êng tham gia b¶o hiÓm y tÕ ®¹t 100%.

 -T¨ng c­êng phßng chèng AIDS vµ c¸c tÖ n¹n x· héi  trong tr­êng häc, vÖ sinh tr­êng líp khang tranh s¹ch ®Ñp.

- §ång phôc mò, ¸o tr¾ng, quÇn xanh 100%.

- Héi khoÎ phï ®æng huyÖn phÊn ®Êu xÕp thø nhÊt côm, tham gia thi c¸c m«n thÓ thao do ngµnh, liªn ngµnh tæ chøc.

- 70 % HS biÕt b¬i.

b. Biªn ph¸p:-

-  Thùc hiÖn nghiªm tóc ch­¬ng tr×nh gi¶ng d¹y m«n ThÓ dôc. Tæ chøc cho häc sinh tham gia ®Çy ®ñ c¸c ch­¬ng tr×nh gi¸o dôc søc khoÎ, rÌn luyÖn th©n thÓ theo tiªu chuÈn. Quan t©m c¸c phong trµo TDTT, v¨n ho¸ v¨n nghÖ ®Ó thÇy vµ trß ®­îc n©ng cao ®êi sèng tinh thÇn, rÌn luyÖn thÓ chÊt b¶o vÖ søc khoÎ, ®Èy lïi tiªu cùc vµ tai tÖ n¹n x· héi.

- T¨ng c­êng CSVC mua s¾m c¸c dông cô TDTT bµn cê vua, bãng ®¸,...,tu söa s©n ch¬i b·i tËp gãp phÇn n©ng cao chÊt l­îng gi¶ng d¹y néi kho¸ vµ ho¹t ®éng ngo¹i kho¸.

   -Tăng cường công tác giáo dục môi trường, xây dựng cảnh quan Xanh - Sạch - Đẹp.          Có đủ nhà vệ sinh cho giáo viên và học sinh, đư­ợc quét dọn sạch sẽ. Nhà trường hợp đồng với bảo vệ  làm tốt công tác thu gom và xử lý rác đảm bảo sạch sẽ .

   - Học sinh tích tích cực tham gia bảo vệ cảnh quan môi tr­ường, giữ vệ sinh nơi công   cộng, nhà tr­ường, lớp học, cá nhân, chăm sóc khu di tích lịch sử Đền Đồng Xâm, nghĩa trang liệt sỹ .

 - Ph¸t hiÖn vµ båi d­ìng HS n¨ng khiÕu thÓ thao ®Ó cã chÊt l­îng tèt h¬n trong c¸c gi¶i, c¸c m«n thÓ thao c¸c cÊp. Giao cho ®/c §µo TuÊn Anh GV thÓ dôc phô tr¸ch c¸c ho¹t ®éng nµy.

- Tuyªn truyÒn víi phô huynh HS vÒ phßng chèng tai n¹n th­¬ng tÝch. §éng viªn phô huynh ®­a con em ®i häc b¬i (t¹i bÓ b¬i x· Lª Lîi cạnh tr­êng TH Hång Th¸i.

- Dù kiÕn th¸ng 10/2017: Héi khoÎ cÊp tr­êng

- Héi khoÎ cÊp côm vµ huyÖn: Chê lÞch PGD.

- Sö dông hîp lý søc lao ®éng cña häc sinh, tæ chøc vÖ sinh quang c¶nh nhµ tr­êng lu«n "Xanh - s¹ch - ®Ñp", ®ñ n­íc uèng hîp vÖ sinh cho gi¸o viªn vµ häc sinh.

* Quan t©m chØ ®¹o ®iÓm: Lao ®éng 4A, 4B.

III./ CSVC, SÁCH THIẾT BỊ DẠY HỌC

* Sách:

- Học sinh phải có đầy đủ sách giáo khoa và vở bài tập các môn học theo quy định.

- Xây dựng tủ sách dùng chung; bảo đảm ngay từ khi bước vào năm học mới tất cả học sinh đều có sách giáo khoa để học tập, sử dụng có hiệu quả sách và tài liệu của thư viện nhà trường.

- Giáo viên cần hướng dẫn sử dụng sách, vở hàng ngày để học sinh không phải mang theo nhiều sách, vở khi tới trường. Nơi có điều kiện thì tổ chức cho học sinh để sách vở, đồ dùng học tập tại lớp.

-  Huy động các nguồn kinh phí để thực hiện việc cấp sách giáo khoa, không thu tiền đối với học sinh đặc biệt khó khăn, học sinh là con liệt sỹ, con TB.

- Quan tâm đầu tư, nâng cấp Thư viện xanh - Thân thiện. Phát huy các nguồn lực xã hội hóa trong việc xây dựng thư viện trường học.

- Tiếp tục quan tâm đến việc bồi dưỡng nâng cao năng lực nghiệp vụ của cán bộ thư viện hướng đến việc đánh giá xếp loại thư viện theo tiêu chí mới kể từ năm học 2017- 2018.

*Thiết bị dạy học:

- Tổ chức kiểm tra, rà soát thực trạng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học để có điều kiện sửa chữa và bổ sung kịp thời theo danh mục thiết bị dạy học tối thiểu của Bộ. Đẩy mạnh phong trào tự làm đồ dùng dạy học, thông qua các hoạt động làm mới, cải tiến sửa chữa đồ dùng dạy học lớp 1; thu thập, tuyển chọn các sản phẩm tốt lưu giữ, phổ biến, nhân rộng trong toàn trường.

- Từng bước mua mới, thay thế, sửa chữa bàn ghế đáp ứng các yêu cầu về vệ sinh, phù hợp tầm vóc học sinh và yêu cầu đổi mới hình thức, phương pháp dạy học.

- Khai thác các nguồn lực nhằm tăng cường các TBDH hiện đại, thiết bị dạy học có yếu tố công nghệ thông tin, phần mềm dạy học.

- Xây dựng và tổ chức các sân chơi vận động ngoài trời, trong đó có các loại đồ chơi, thiết bị vận động phù hợp với học sinh tiểu học. Bảo quản tốt và sử dụng hiệu quả đàn piano kĩ thuật số trong giờ học âm nhạc và các hoạt động giáo dục khác.

- Bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của viên chức làm công tác TBDH, tiếp tục đẩy mạnh phong trào tự làm đồ dùng dạy học thông qua các Hội thi, các hoạt động làm mới, cải tiến, sửa chữa đồ dùng dạy học; thu thập, tuyển chọn các sản phẩm tốt để lưu giữ, phổ biến, nhân rộng trong nhà trường.

      IV. GIỮ VỞ SẠCH  VIẾT CHỮ ĐẸP.

    1. Yêu cầu:

 • HS biết giữ gìn VSCĐ, biết viết chữ đúng mẫu, đúng cự li đều đẹp.
 • GV trình bày bảng khoa học, đẹp, chữ viết rõ ràng, đúng mẫu, đẹp.

     2. Chỉ tiêu:

 • Trường đạt danh hiệu vở sạch chữ đẹp.
 • 100% số lớp đạt danh hiệu giữ vở sạch  viết chữ đẹp.

      - Quan tâm chỉ đạo điểm: Lớp 2A,5A,5B,3B.

      3. Biên pháp: Duy trì và đẩy mạnh phong trào: Giữ Vở sạch viết chữ đẹp.

          - Tổ chức cho GV, HS học tập lại tiêu chuẩn đánh giá vở sạch chữ đẹp. Mỗi GV phải có ý thức tự học, tự rèn mẫu mực trong khi trình bầy bảng,chữ viết để h/s học tập và noi theo. Thư­­ờng xuyên quan tâm và rèn cho h/s từ cách ngồi, cách cầm bút, cách để vở, giữ vở, trình bày bài ở tất cả các môn học. Từ đó nâng cao chất        l­­ượng chữ viết cho h/s.

          - Triển khai đồng bộ dạy và học viết chữ mẫu mới theo quy định 41 tới từng giáo viên. Chuyên môn có kế hoạch triển khai chuyên đề  và trao đổi kinh nghiệm đối với GV về cách rèn chữ viết cho học sinh

          - Tổ chức triển lãm VSCĐ theo từng kỳ và cả năm để tìm ra những lớp tốt và dẫn đầu để khen thưởng.

         - Mỗi tháng giáo viên tự kiểm tra đánh giá một lần, mỗi kỳ học nhà trường kiểm tra một lần. Nhà tr­­­ường có kế hoạch tổ chức triển lãm việc giữ vở sạch viết  chữ đẹp trong toàn bộ giáo viên và h/s, đợt 1 vào tháng11/2017  ; đợt 2 vào cuối tháng 1/ 2018. Nhà trường lấy đó làm tiêu chí thi đua đánh giá giáo viên.

       - Làm tốt hơn nữa việc dạy chữ viết được thực hiện theo mẫu chữ viết trong trường Tiểu học ban hành kèm theo quyết định số 31/2002 BGD-ĐT.

      -   Duy trì phong trào “ Rèn chữ giữ vở”. Hướng dẫn yêu cầu HS thực hiện ba đúng khi viết bài:

 +   Ngồi đúng tư thế.

 +   Nhìn đúng cự li.

 + Viết đúng mẫu chữ.

        -  Mỗi giáo viên tự rèn luyện mình về chữ viết, gương mẫu khi viết bảng, chấm bài. Thực hiên nghiêm túc các tiết dạy chính tả, tập viết.

        - Giáo viên thường xuyên kiểm tra đồ dùng HS chú ý cách ngồi, cách cầm bút, để vở, cách trình bày bài. 

    V. HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN

     1.Thực hiện chương trình thời khóa biểu:

      a.Chỉ tiêu:

         - 100% giáo viên thực hiện nghiêm túc chương trình thời khoá biểu và biên chế

năm học. Dạy đủ các môn học, có chất lượng, bám sát yêu cầu cơ bản về kiến thức- kĩ năng bộ môn.

     - Tất cả giáo viên phải tuân thủ theo sự chỉ đạo của Ban giám hiệu, sự phân công bố trí của tổ trưởng( Trong mỗi hoạt động).

      b. Biện pháp:

     - Bố trí chuyên môn, phân công giảng dạy hợp lí.

     - Hằng ngày mọi thành viên phải tuân thủ hiệu lệnh trực trống. Giáo viên trực ban phải ghi sổ trực cụ thể các hiện tượng đột xuất xảy ra.

     - Hàng tuần lên báo giảng trước một tuần, tránh cắt xén chương trình, chấm dứt tình trạng bỏ giờ, đi muộn, ra sớm.

     -  Chấp hành tốt các quy định về chuyên môn. Khi có thông báo phải tuyệt đối chấp hành và tìm biện pháp tối ưu để thực hiện.

   -  Giáo viên đổi giờ (có lí do chính đáng) phải báo với tổ trưởng, BGH, thông báo tới học sinh khi được BGH đồng ý.

    -  Giáo viên nghỉ ốm (có giấy phép) gửi giáo án, BGH hoặc tổ trưởng cử người dạy thay.

   2.Chuẩn bị bài lên lớp:

     a. Chỉ tiêu:    - 100% giáo viên có đủ bài soạn trước khi lên lớp. Bài soạn phải đảm bảo các yêu cầu sau về nội dung và hình thức:

    + Soạn trước khi giảng một tuần.

    + Soạn đúng phân phối chương trình, thời khoá biểu.

    + Soạn đúng đặc trưng yêu cầu của bộ môn, thể hiện rõ nội dung từng đơn vị kiến thức, rõ hoạt động của thầy và hoạt động của trò, phù hợp với đối tượng học sinh.

     + Bài soạn phải thể hiện rõ tính sáng tạo, tránh hình thức, tóm tắt hoặc chép sách giáo khoa.

     + Bài soạn phải phân định thời gian của từng phần, ghi rõ thứ, ngày, tháng, năm dạy, để trống 5 dòng cuối mỗi  tiết dạy để bổ sung sau tiết dạy .

    + Bài soạn lên lớp phải có chữ kí của tổ trưởng.

    + Hình thức: Giáo án phải sạch đẹp, rõ ràng,  soạn theo lịch báo giảng , mang tính sư phạm cao, đúng phông chữ, cỡ chữ, đúng thể thức văn bản.

    b. Biện pháp:

    -  Ban Giám hiệu, các tổ trưởng chuyên môn thông nhất cách soạn bài theo đúng

đặc trưng của từng bộ môn, khối lớp.

   - Các giáo viên trong tổ, khối thống nhất bài dạy qua lịch báo giảng .

   - Các tổ trưởng chuyên môn kí duyệt giáo án đúng lịch vào chiều thứ năm.

   - Tổ trưởng chuyên môn  có sổ duyệt bài, ghi nhận xét, xếp loại cụ thể.

   -  Ban giám hiệu kiểm tra giáo án của giáo viên theo định kì: 4 lần/ năm học ( Giữa kì I, cuối kì I, giữa kì II, cuối kì II) và có thể kiểm tra không báo trước.

      3. Giờ lên lớp:

         a. Mục tiêu:

   - Thực hiện thời gian một tiết dạy từ 35- 38 phút, dạy đủ số tiết, số môn theo quy định.

    - Đảm bảo đủ các bước lên lớp, tránh cắt xén tuỳ tiện.

   Giờ dạy phải quản lí học sinh học tập tốt, không để ảnh hưởng đến lớp khác  ( nhất là môn Âm nhạc, Thể dục); không để học sinh ngồi chơi, phải đưa học sinh vào hoạt động, phải bao quát lớp, luôn quan tâm nhắc nhở học sinh thực hiện. “ Tai nghe, mắt nhìn, óc suy nghĩ, tay thực hành”.

     - Giáo viên không dùng giờ dạy để làm việc khác hoặc  ngồi nghỉ.

     - Không ngừng nâng cao chất lượng giờ lên lớp.lồng ghép giáo dục KNS và các hoạt động giáo dục khác.

         b. Biện pháp:

     - Có kế hoạch giảng dạy chi tiết, rõ ràng cho từng bộ môn.

      - Lựa chọn phương pháp giảng dạy thích hợp. Tăng cường sử dụng có chất lượng, hiệu quả bộ đồ dùng dạy học của giáo viên và học sinh, sách giáo khoa, sách giáo viên, vở bài tập, vở thực hành một cách linh hoạt nhằm giúp học sinh tự chiếm lĩnh kiến thức một cách chủ động, tự tin.

     - Mỗi giáo viên tích cực tự học, tự rèn, dự giờ sinh hoạt chuyên môn học hỏi kinh nghiệm, có tác phong làm việc nghiêm túc.

    4. Một số vấn đề các tổ chuyên môn cần tập trung chỉ đạo

 - Hồ sơ tổ khối gồm: Theo công văn 248/GDĐT ngày 30/8/2015.

   + Sổ kế hoạch tổ

   + Sổ nghị quyết tổ

   + Sổ ký duyệt giáo án.

 - Sáng thứ năm hằng tuần duyệt bài, sinh hoạt chuyên môn- dự chuyên đề, bàn bài   . Nội dung sinh hoạt chuyên môn

  + Tuần 1:  Họp tổ chủ nhiệm

  + Tuần 2:Sinh hoạt chuyên môn ( Dự giờ chuyên đề + bàn bài .)

  + Tuần 3: SHCM tổ .

  + Tuần 4: SHCM các đoàn thể .

  - Xây dựng nòng cốt chuyên môn các khối là các đồng chí tổ trưởng, cụ thể:

                   Khối 1: Đ/c Thúy

                   Khối 2: Đ/c Thắm

                   Khối 3: Đ/c Vui

                   Khối 4: Đ/c Dung

                   Khối 5: Đ/c Hà

Năm học này cần định hướng chuyên đề ở các tổ khối như sau:

+ Chuyên đề TV1 - CGD theo 6 mẫu .

+Chuyên đề: Đánh giá học sinh theo thông tư 22/2016.

+ Chuyên đề : Trường học gắn với di sản văn hóa

 + Chuyên đề : Phần mềm quản lý Smas 3.0

+ Chuyên đề : SHCM trên trường học kết nối

+ Chuyên đề : Đưa bài giảng lên trường học kết nối

+ Chuyên đề : Toán, Tiếng Việt

+ Chuyên đề : Tự làm và sử dụng đồ dùng dạy học

+ Chuyên đề : Dạy buổi hai,chuyên đề luyện viết chữ đẹp .

+ Chuyên đề : Dạy nội dung lồng ghép bảo vệ môi trường,r,GD kỹ năng sống, biển đảo, hải đảo.

+ Chuyên đề: Mỹ Thuật , Âm nhạc  và Thể dục 1- 5 .

+ Chuyên đề : Tiếng Anh mới

 + Chuyên đề cụm theo lịch

+ Chuyên đề sử dụng phương pháp bàn tay nặn bột trong môn Khoa -Sử  -Địa …

      -  Các đồng chí tổ trưởng tổ chức cho giáo viên tổ mình đăng kí làm sáng kiến ngay từ đầu năm học. Nội dung các sáng kiến tập trung vào đổi mới phương pháp dạy học và được thực nghiệm tại các chuyên đề trường, cụm trường.   

    5/ Một số quy định về hồ sơ đối với giáo viên:

     1. Giáo án:  - Giáo án buổi 1

                   - Giáo án buỏi 2

2.Sổ dự giờ

3.Sổ theo dõi chất lượng giáo dục.

4. Kế hoạch chủ nhiệm( GVCV ),Kế hoạch cá nhân với GV độc lập .

5. Lịch báo giảng

6. Sổ họp chuyên môn

7. Sổ họp hội đồng

8. Sổ sinh hoạt chuyên môn

     9. Sổ rèn chữ

     10. Sổ liên lạc

     11. Sổ công tác Đội( đối với TPT Đội)

  6/ Quản lý hoạt động học tập của học sinh

       a, Xây dựng nề nếp, kỉ cương:

       * Mục tiêu:

  - Đảm bảo tỉ lệ chuyên cần, không có học sinh bỏ học.

  - Làm tốt 10 phút truy bài đầu giờ( Giáo viên chủ nhiệm và đồng chí tổng phụ trách Đội)

  - Xây dựng ý thức tự giác thực hiện tốt  công tác tự quản, thực hiện tốt nội quy của nhà trường.

      * Biện pháp:

  -  Giáo viên chủ nhiệm cần biên chế đội ngũ cán bộ lớp hợp lí, điều hành tốt, nghiêm khắc với học sinh có biểu hiện không tốt về đạo đức.

  - Giáo viên buổi 2 cần quan tâm đến vở ghi của học sinh, hướng dẫn cách ghi, kỹ năng trình bày ở vở bài tập.

  - Phát huy tối đa hiệu quả của quyển vở ghi bài về nhà để giáo viên nắm ngay được nề nếp học tập ở lớp cũng như việc học ở nhà của học sinh.

  - Phản ánh chính xác tình hình học tập của lớp vào sổ chủ nhiệm.

     b, Nâng cao chất lượng học tập của học sinh:

      * Mục tiêu:

  - Bồi dưỡng cho học sinh động cơ học tập đúng đắn

  - Hình thành và duy trì khả năng tự học của học sinh.

  * Biện pháp:

  - Bồi dưỡng hướng dẫn học sinh về phương pháp học tập đối với từng bộ môn

  - Phân loại học sinh, có hình thức dạy phù hợp( phân loại thể hiện trong giáo án)

    - Hướng dẫn học sinh cách học, phân chia thời gian biểu hợp lý .

    - Đối xử với học sinh phải mang tính sư phạm.

 7. Công tác thanh tra, kiểm tra

  - Nội dung thanh tra, kiểm tra: Việc thực hiện quy chế chuyên môn, chất lượng giờ dạy và các hoạt động khác.

  -  Hình thức:   + Đột xuất: Trong suốt cả năm học

                         + Báo trước: Theo chuyên đề, 20/11, 8/3, 26/3 ,thanh tra toàn diện .

  - Thành phần: Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, chủ tịch công đoàn, tổ trưởng chuyên môn, tổng phụ trách Đội, kế toán, thủ quỹ 

- Dự kiến thanh tra:100% CBGV được thanh tra

     Tháng

                    Tên giáo viên

           Ghi chú

 9+ 10 /2017

Đ/c Thuý 1A, Đ/c Thoảng 1B

 

    11/2017

Đ/c Thắm 2A, Đ/c Tuyền GV buổi 2)

 

12/2017

Đ/c Dũng 3A ,đ/c Thủy TPT

 

 

    01/2018

Đ/c Dung 4B - Đ/cTuấn Anh ( Thể dục)

 

   02/2018

Đ/c  Dự  5A, Đ/c Lan ( Mỹ Thuật )

 

     3/2018

Đ/c Hà 5B, Đ/c Hồi  ( anh Văn )

 

     4/2018

 Đ/c Hoài (Âm Nhạc )

 

    *Ban giám hiệu mỗi tuần kí duyệt  giáo án  của tổ trưởng và phân môn độc lập .

  * Tổ chức thao giảng 20/11, Hội giảng  thi chọn giáo viên giỏi, dạy chuyên đề,

  VI/ CÔNG TÁC QUẢN LÝ:

     1. Hoạt động của ban lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động chuyên môn:

  - Gồm BGH( Người trực tiếp đ/c phó hiệu trưởng)+chủ tịch công đoàn, tổ khối trưởng.

  - Làm việc với tinh thần: thống nhất, dân chủ, công khai, kỉ cương, nề nếp: “ Xây dựng kế hoạch và làm theo kế hoạch”.

  - Hàmg tuần, hàng tháng từng cá nhân phải có kế hoạch chỉ đạo cụ thể, sơ kết kịp thời, đánh giá chính xác công bằng.

  - Những việc lớn cần tập trung chỉ đạo:

 * Xây dựng bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao chất lượng chuyên môn cho giáo viên.

 * Chấn chỉnh kỉ cương, nề nếp trong sinh hoạt chuyên môn.

 * Nâng cao chất lượng soạn giảng.

 * Quản lý thật tốt chất lượng buổi 2 và các môn độc lập, nhất là chương trình dạy TV1- CGD và Tiếng Anh mới, dạy Mỹ thuật theo phương pháp Đan Mạch.

 2. Chỉ tiêu phấn đấu:

 •   Trường đạt danh hiệu: Tập thể LĐTT, lµ chØ ®¹o ®iÓm cña PGD: M« h×nh tr­êng häc g¾n víi di s¶n v¨n hãa.Chi bộ trong sạch vững mạnh.

  - 15 đ/c đạt danh hiệu LĐTT, 100% CBGV hoàn thành và hoàn thành Tốt nhiệm vụ         3 Đ/c đạt danh hiệu: CSTĐ cấp cơ sở.

  - Giáo viên dạy giỏi trong hội giảng: 9 đ/c trở lên, có 2 GV giỏi cấp Tỉnh .

 3. Biện pháp:

  - Làm tốt công tác bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho giáo viên bằng cách tham dự chuyên đề bàn về nội dung, phương pháp dạy học, thi tay nghề vào dịp 20/11, Hội giảng giáo viên dạy giỏi cấp cum, Huyện và cấp Tỉnh. Trang bị cho giáo viên những tài liệu để bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn như: SGK, SGV, STK, tài liệu học tập bồi dưỡng thường xuyên.

  -Thực hiện chặt chẽ khoán chất lượng, nghiêm túc thực hiện tốt cuộc vận động: “ Nói không với  tiêu cực trong thi cử, không dạy đọc chép và bệnh thành tích.”

  - Quản lý chặt chẽ kỉ luật lao động. Phải làm cho mọi người thấy việc thực hiện nghiêm kỉ luật lao động, nội quy, quy chế chuyên môn là bổn phận, là trách nhiệm và là sự bắt buộc đối với mỗi CBGV. Đây là việc thực hiện đúng quy định của Điều lệ trường Tiểu học.

   - Quản lí  chỉ đạo thật tốt phong trào thi đua “Dạy tốt- học tốt” với nội dung phương pháp thiết thực. Hình thức sôi nổi, hấp dẫn. Sơ kết, tổng kết kịp thời, cụ thể, công bằng và công khai.

           Kế hoạch chỉ đạo chuyên môn năm học 2017- 2018 của trường Tiểu học Hồng Thái được thông qua toàn thể  giáo viên  nhà trường . Trong quá trình thực hiện có thể bổ sung hoặc diều chỉnh để thực hiện tốt các nhiệm vụ trong năm học dáp ứng các yêu cầu của PGD .

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG DUYỆT

 

Hồng Thái, ngày 24  tháng 9 năm 2017

NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH

 

                                       

 

                                                                                 Nguyễn  Thị  Thu Hằng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH HÀNG THÁNG

Tháng

Nội dung công việc

Kết quả

8/2017

 -  Tựu trường  và chuẩn bị cho năm học mới.

- Tập trung học sinh, thống nhất chương trình TKB, phân lớp học chương trình tuần 1,2.

- Tổ chức tập huấn phần mềm smas 3.0 và PCGD

- Họp Hiệu trưởng đáng giá công tác hè 2017, triển khai công tác tháng 8.

-Tổ chức chuyên đề phần mềm smas3.0 & trường học kết nối .

-Thống nhất các loại hồ sơ CBGV và tổ khối.

- Các tổ  thực hiện theo chuyên đề .

+ Tổ 1 : TV1 CGD : Mẫu 0 + Cđề TT/22/2016

+ Tổ 2+3 : Tập đọc Bài mới + Cđề TT/22/2016

+ Tổ 4 + 5: Tập đọc Bài mới + Cđề TT/22/2016

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9/2017

 

I.Số lượng phổ cập:

- Tổng hợp số lượng HS đối chiếu với kế hoạch; Giao số lượng cụ thể tới từng lớp.

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức làm phổ cập, phân công GV các độ tuổi HS theo đơn vị hành chính.

- Điều tra làm hồ sơ PC vào phần mềm PC

Duyệt phần mềm phổ cập.

  II. Giáo dục sự hình thành và phát triển năng lực phẩm chất học sinh

- Giáo dục học sinh biết tự phục vụ, tự quản, biết giao tiếp,hợp tác,biết tự học và giải quyết vấn đề. Chăm học chăm làm, tích cực tham gia hoạt động giáo dục.Tự trọng tự tin và tự chịu trách nhiệm, trung thực đoàn kết, biết yêu gia đình, bạn bè và những người khác.

- Tuyên truyền và tổ chức tốt ngày toàn dân đưa trẻ đến trường.

- Thành lập ban thi đua, đội sao đỏ xây  dựng biểu điểm các nề nếp hàng ngày của HS

- Tổ chức tốt nề nếp học tập, nề nếp Đội, vui chơi ca múa hát tập thể.

III.Chuyên môn

  -Tổ chức ngày toàn dân đưa  trẻ đến trường .ngày hội trang trí lớp học

- Các tổ thực hiện đúng qui chế chuyên môn, tham luận các chỉ tiêu biện pháp thông qua hội nghị CCVC.( 21/9/2017)

  - Dự giờ thăm lớp. Kiện toàn các tổ chức đoàn thể

 - Kiểm tra giáo án GVvà đồ dùng học tập của học  sinh.( 18/08/2017)

-Kiểm tra nề nếp đầu năm học đối với các khối lớp ( 29/9/2017)

-Tập hợp số liệu và nộp các báo cáo đầu năm học

- Hội thi GV giỏi cấp trường.

 - Ký cam kết ATGT và HKPD cấp trường.

- Chuyên đề Đổi mới SHCM ở tổ,khối.

Các tổ dạy chuyên đề theo phân công

+ Tổ 1 : TV1 Thống nhất quy trình tiết dạy              TV1CGD theo 4 mẫu + Cđề TT/22/2016

+ Tổ 2+3 : Toán Bài mới + Cđề TT/22/2016

+ Tổ 4 + 5: Toán  Bài mới + Cđề TT/22/2016

 • Chuyên đề cụm theo lịch tại Bình Nguyên :

                 (28/09/2017)

 Khối 1,2: Môn Tiếng Việt

Khối 3 : Môn SHSao + Thể dục ( khối 2+3)

Khối 4: GDKNS + Anh văn

- Khuyến khích học sinh tham gia giải Toán và Tiếng Anh qua mạng và trạng nguyên Tiếng Việt ở các vòng thi.

Bố sung: …………………………………………

……………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................................................................................

………………………

………………………………………………

 

 

 

 

 

10/ 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10/ 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.Số lượng phổ cập:

- Thực hiện biện pháp giữ vững số lượng ở từng lớp.

- Ban phổ cập làm thống kê, bổ sung và hoàn thiện  hồ sơ phổ cập. Tự kiểm tra và báo cáo kết quả về PGD công nhận lại sau 5 năm đã đạt chuẩn

-Đón đoàn  kiểm tra  công tác PC năm 2017.

     II. Giáo dục sự hình thành và phát triển năng lực phẩm chất học sinh

- Tiếp tục  giáo dục học sinh biết tự phục vụ, tự quản, biết giao tiếp,hợp tác,biết tự học và giải quyết vấn đề. Chăm học chăm làm, tích cực tham gia hoạt động giáo dục.Tự trọng tự tin và tự chịu trách nhiệm, trung thực đoàn kết, biết yêu gia đình, bạn bè và những người khác.

- Tăng cường đội ngũ tự quản của từng lớp; củng cố hoạt động của đội sao đỏ.

-  Giáo dục HS giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, ATGT.

-  Xây dựng nề nếp học tập nếp sống văn minh.

III.Chuyên môn:

- Khảo sát GV dạy giỏi cấp huyện (10 đ/c)

- Chuyên đề Đổi mới SHCM ở tổ, khối.

 - Kiểm tra sách vở và đồ dùng học tập từ khối 1 đến khối 5.

- Thanh tra toàn diện: đ/c Thúy1B, đ/c Thoảng 1A.

- Đón  kiểm tra chuyên môn  của PGD.

 - Chuyên đề cụm theo kế hoạch tại An Bình

                 (05/10/2017)

 Khối 1: Môn Tiếng Việt( Mẫu  oa )

 Khối 2: Môn TNXH

 Khối 3 : Môn GDKNS

 Khối 4,5 : Môn Toán bài mới + Nhạc + Anh Văn

 • Chuyên đề cụm theo kế hoạch tại Quốc Tuấn

                    (26/10/2017)

   Khối 1,2,3 : Môn Tiếng Việt

  Khối 5 : Môn GDKNS

  Khối 4 :Môn khoa  + Anh Văn + Mỹ thuật

- Kiểm tra việc dạy  Tiếng Việt 1- CGD.

-Tiếp tục  khuyến khích học sinh tham gia giải Toán và Tiếng Anh qua mạng và trạng nguyên Tiếng Việt ở các vòng thi.

- HKPĐ cấp cụm môn bóng đá.

Bố sung: …………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..........................................................................................................................................................................................

........................................................................

……………………..

………………………

………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

11/ 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11/ 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.Số lượng phổ cập:

- Duy trì số lượng.

- Kiểm tra hồ sơ phổ cập, khớp các loại sổ sách.

Đón kiểm tra công tác PC của SGD.

  II. Giáo dục sự hình thành và phát triển năng lực phẩm chất học sinh

-Tiếp tục giáo dục học sinh biết tự phục vụ, tự quản, biết giao tiếp,hợp tác,biết tự học và giải quyết vấn đề. Chăm học chăm làm, tích cực tham gia hoạt động giáo dục.Tự trọng tự tin và tự chịu trách nhiệm, trung thực đoàn kết, biết yêu gia đình, bạn bè và những người khác.

- Duy trì mọi hoạt động nề nếp của Đội TNTPHCM; của đội sao đỏ.

- Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 như : văn nghệ, thể thao, kể chuyện, giờ học hay ngày học tốt vv.

- Đẩy mạnh phong trào gọi nhau bằng bạn xưng là tôi.

- Làm tốt công tác xã hội hoá giáo dục.

III.Chuyên môn:

- Kiểm tra hồ sơ giáo viên.

- Thanh tra toàn diện đc: Thắm 2B , Đ/c Tuyền

 - Đón kiểm tra chuyên môn của PGD.

- Dự hội khỏe phù đổng cấp huyện.

- Dự khảo sát giáo viên dạy giỏi cấp huyện.

- Tổ chức thao giảng và các hoạt động chào mừng ngày NGVN 20/11.

+ Thao giảng 100% GV

+ Thi VSCĐ GV và HS

+ Thi báo tường, báo ảnh, văn nghệ 10/10 lớp.

+ Thi làm đồ dung dạy học

- Hội thi GVCN giỏi cấp trường (8 đ/c GVCN)

 - Chuyên đề cụm tại trường (01/11/2017)

 Khối 1: Môn Tiếng Việt( Mẫu An tiết 2)

 Khối 2 : Môn Tập viết

 Khối 3,4 : Môn Toán ( Bài mới + LTTH)

 Khối 5 : LTVC, HĐNGLL, MT

- Chuyên đề cụm tại Trà Giang (29/11/2017)

Khối 1: Môn Tiếng Việt( Mẫu An tiết 1)

 Khối 2,3 : Môn Toán bài mới + luyện tập

 Khối 4 : GD gắn với di sản văn hóa

 Khối 5 : Môn LSĐL + TD  + Anh Văn

-Tiếp tục khuyến khích học sinh tham gia giải Toán và Tiếng Anh qua mạng và trạng nguyên Tiếng Việt ở các vòng thi.

Bố sung:…………………………………………….. ……..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….........................................................................................................................................................................................……………………………………………….....................................................................................................................................................

...............................................................................................................

........................................................................

...............................................................................................................

........................................................................

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12/ 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12/ 2017

 

 

 

 

 

 

I.Số lượng phổ cập:

- Giữ vững số lượng ở các lớp.

- Đón đoàn kiểm tra phổ cập GDTH kiểm tra công nhận lại trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 sau 5 năm .

          II. Giáo dục sự hình thành và phát triển năng lực phẩm chất học sinh

- Giáo dục học sinh biết tự phục vụ, tự quản, biết giao tiếp,hợp tác,biết tự học và giải quyết vấn đề. Chăm học chăm làm, tích cực tham gia hoạt động giáo dục.Tự trọng tự tin và tự chịu trách nhiệm, trung thực đoàn kết, biết yêu gia đình, bạn bè và những người khác.

 - Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày 22/12.

- Duy trì nề nếp đọc báo đội, làm theo báo đội, phong trào nói lờp hay làm việc tốt, phong trào 5 phút sạch trường.

III.Chuyên môn:

- TiÕp tôc chØ ®¹o thùc hiÖn quy chÕ CM theo quy ®Þnh.

- Thanh tra toàn diện 2 GV: đ/c Dũng 3A, đ/c Thủy (TPT)

- Hoàn thành KĐCL

- Festival Tiếng Anh cấp cụm trường.

- Đón  kiểm tra Đổi mới không gian trường, lớp học .

- Đón kiểm tra chuyên môn của PGD.

-  Vừa học vừa ôn tập.

 - Tập huấn, hướng dẫn ra đề kiểm tra định kỳ học kỳ I (Kỹ thuật ra đề KT, xây dựng ma trận).Kiểm tra định kỳ học kỳ I.

- Hoàn thành các loại thống kê HKI theo các biểu mẫu .

- Đón kiểm tra chuyên môn của PGD.

- Chuyên đề cụm tại Thanh Tân(07/12/2017)

Khối 1: Môn Toán

 Khối 2 : SHSao,  Nhạc

 Khối 3,4,5 :  HĐ trải nghiệm sang tạo

 Khối 5 : Môn LSĐL + TD  + Anh Văn

- Chuyên đề cụm tại  Quyết Tiến (21/12/2017)

 Khối 1: Môn Tập đọc

 Khối 2 : Môn Toán Luyện tập

 Khối 3 : Môn TNXH

 Khối 4 : Môn LTVC

 Khối 5 : Môn Kỹ thuật – MT

-Tiếp tục  khuyến khích học sinh tham gia giải Toán và Tiếng Anh qua mạng và trạng nguyên Tiếng Việt ở các vòng thi.

- KT ®Þnh kú cuèi kú I.

- TiÕp tôc dù giê th¨m líp

- Kiểm tra SGK,VBT chuẩn bị cho HKII

 

 Bố sung:……………………………………………… ……………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………

………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………

………………………………………………

………………………

………………………………………………

 

 

 

 

 

 

1/ 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/ 2018

 

 

 

I.Số lượng phổ cập:

 - Thực hiện biện pháp giữ vững số lượng ở từng lớp.

-Công khai sĩ số hàng ngày .

-Tiếp tục bổ sung hồ sơ phổ cập . 

         II. Giáo dục sự hình thành và phát triển năng lực phẩm chất học sinh

- Hoàn thành đánh giá năng lực phẩm chất học sinh cuối năm học.

-Tổ chức duy trì mọi nề nếp hoạt động của học sinh.

- Đôn đốc nhắc nhở HS làm tốt các hoạt động đội như: sinh hoạt sao, đọc báo đội, nói lời hay làm việc tốt.

III.Chuyên môn:

-Thực hiện đúng chương trình thời khoá biểu đã được qui định.

- Chuẩn bị bài, phân công GV thao giảng mừng Đảng, mừng Xuân .

- Kiểm tra hồ sơ của giáo viên.

  -Sơ kết học kì I.

- Dự chuyên đề sơ kết  thông tư 22/2016 ở các tổ khối.

- Hoàn thành các loại báo cáo học kỳ I.

- Ký cam kết thực hiện các nghị định của chính phủ về quy định đốt pháo và vật liệu gây nổ.

- Chuẩn bị phương tiện học tập cho HKII

- Kiểm tra toàn diện đ/c Dung (4B), đ/c Tuấn Anh

- Đón kiểm tra chuyên môn của PGD.

 

Bố sung:……………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………

………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………

………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………

………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2/ 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2/ 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.Số lượng phổ cập:

- Duy trì  số luợng ở các khối lớp  . Công khai  sĩ số hàng ngày .

- Tỷ lệ chuyên cần đạt 99,8%.

- Bổ xung, hoàn thiện hồ sơ phổ cập.

        II. Giáo dục sự hình thành và phát triển năng lực phẩm chất học sinh

- Giáo dục học sinh biết tự phục vụ, tự quản, biết giao tiếp,hợp tác,biết tự học và giải quyết vấn đề. Chăm học chăm làm, tích cực tham gia hoạt động giáo dục.Tự trọng tự tin và tự chịu trách nhiệm, trung thực đoàn kết, biết yêu gia đình, bạn bè và những người khác.

- Thi đua lập thành tích chào mừng ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam.

- Duy trì mọi hoạt động nề nếp của Đội.

- Tổ chức tốt các hoạt động ngoại khoá như : ca múa hát tập thể, lao đông, vệ sinh, trò chơi dân gian.

- Phát động phong trào Tết vì người nghèo, vì bạn nghèo.

         III.Chuyên môn:

   - Duy trì nề nếp học tập thực hiện đúng chương trình thời khoá biểu trước và sau khi nghỉ Tết Nguyên đán.

- Thực hiện tết trồng cây mùa xuân.

-Thanh tra toàn diện : Đ/c Dự (5A) .Đ/c Lan (MT)

- Kiểm tra hồ sơ CBGV, đồ dùng học tập của học sinh.

-Chuyên đề trường: Trường học kết nối

 Đón kiểm tra Tết trồng cây ,xây dựng trường học thân thiện .

- Tổ chức thi đồ dùng dạy học của giáo viên.

- Tổ chức sân chơi Chúng em với ATGT

- Đón kiểm tra chuyên môn của PGD.

-Tiếp tục  khuyến khích học sinh tham gia giải Toán và Tiếng Anh qua mạng và trạng nguyên Tiếng Việt ở các vòng thi.

- Bố sung:…………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….....

……………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………

………………………………………………………………………

................................................................................................................................................

..........................................................................................................

.........................................................................................................

..........................................................................................................

.........................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

3/ 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3/ 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.Số lượng phổ cập:

- Duy trì tỷ lệ chuyên cần đạt 99,8%.

-Tiếp tục bổ sung hồ sơ PC.

             II. Giáo dục sự hình thành và phát triển năng lực phẩm chất học sinh

- Tiếp tục giáo dục học sinh biết tự phục vụ, tự quản, biết giao tiếp,hợp tác,biết tự học và giải quyết vấn đề. Chăm học chăm làm, tích cực tham gia hoạt động giáo dục.Tự trọng tự tin và tự chịu trách nhiệm, trung thực đoàn kết, biết yêu gia đình, bạn bè và những người khác.

- Thi đua lập thành tích chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, ngày thành lập Đoàn TNCS HCM 26/3.

- Duy trì mọi nề nếp hoạt động của Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. Phát động nói lời hay làm nhiều việc tốt.

- Chuẩn bị kết nạp đội cho học sinh lớp 3.

                 III.Chuyên môn:

- Thực hiện nghiêm túc qui chế chuyên môn, nề nếp soạn giảng và nề nếp ra vào lớp của Gv.

- Kiểm tra toàn hồ sơ tổ khối ,của giáo viên ..

- Thanh tra toàn diện 2 đ/c Bùi Thị Thu Hà (5B), Đ/c Hồi (Tiếng Anh)

- Tham dự hội thảo" Đổi mới phương pháp - ứng dụng CNTT trong quản lý và đánh giá học sinh .

- Sinh hoạt chuyên môn cụm theo kế hoạch.

- Giao lưu các câu lạc bộ Toán tuổi thơ cấp trường và cấp liên  cụm.

Bố sung:……………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

................................................................................................................................................

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4/ 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4/ 2018

 

 

 

I.Số lượng phổ cập:

- Duy trì đủ số lượng.

- Điều tra trẻ 6 tuổi để chuẩn bị vào lớp 1.

- Bổ sung hồ sơ phổ cập: Những học sinh chuyển đi,chuyển đến .

- Đón Sở GD&ĐT kiểm tra công nhận trường chuẩn Quốc gia mức độ 1 sau 5 năm.

       II. Giáo dục sự hình thành và phát triển năng lực phẩm chất học sinh

- Thi đua lập thành tích chào mừng ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước 30/4.Mời các bác CCB nói chuyện truyền thống ý nghĩa của cuộc chiến thắng lịch sử ĐBPhủ và đại thắng mùa xuân 1975.

- Phát động phong trào giúp bạn nghèo.

         

            III.Chuyên môn:

- Duy trì nề nếp, qui chế chuyên môn.

- Kiểm tra hồ sơ của HS khối 5.

-Thanh tra toàn diện : đ/c Hoài ( Môn hát nhạc )

- Hoàn thiện mọi hồ sơ để đón đoàn kiểm tra thi đua của Huyện Kiến Xương cuối năm học.

-  Kết hợp vừa học vừa ôn tập để chuẩn bị kiểm tra cuối năm.

- Giao lưu các câu lạc bộ Toán tuổi thơ.

- Tham dự cuộc thi "Trạng nguyên nhỏ tuổi" do Báo Nhi đồng tổ chức.

-Chuẩn bị hệ điều kiện đón kiểm tra  thi đua cuối năm của PGD.

- Hoàn thành hồ sơ đánh giá thể lực xếp loại học sinh duyệt với PGD, SỞ GD&ĐT.

 

Bố sung:……………………………………………..

………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………

........................................................................

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5+6/ 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          I.Số lượng phổ cập:

- Duy trì đủ số lượng.

- Điều tra trẻ 6 tuổi để chuẩn bị vào lớp 1.

- Bổ xung hồ sơ phổ cập: Những học sinh chuyển đi ,chuyển đến .

- Hoàn thiện bổ sung hồ sơ trường chuẩn Quốc gia mức độ I

  II. Giáo dục sự hình thành và phát triển năng lực phẩm chất học sinh

- Hoàn thành đánh giá năng lực phẩm chất học sinh cuối năm học.

- Thi đua lập thành tích chào mừng ngày quốc tế lao động 1-5.

- Phát động phong trào giúp bạn nghèo.

   III.Chuyên môn:

- Duy trì nề nếp, qui chế chuyên môn.

- Kiểm tra hồ sơ của HS khối 5.

- Giải Tiếng Anh, Toán qua mạng cấp Quốc gia.

- Tổ chức kiểm tra cuối năm học, bàn giao chất lượng học sinh hoàn thành CTTH  giữa trường TH với THCS.

-  Kết hợp vừa học vừa ôn tập để kiểm tra cuối năm.

- Ngày lễ “Hoàn thành chương trình Tiểu học”.

- Tổ chức sơ kết việc dạy Tiếng Việt 1-CGD.

- Tập hợp số liệu, báo cáo cuối năm học.

- Bàn giao học sinh về sinh hoạt hè tại địa phương.

- Hoàn thiện hồ sơ cuối năm.

- Nhận bàn giao học sinh lớp 1 năm học 2018-2019

- Chuẩn bị công tác bồi dưỡng hè (nếu có).

- Hoàn thành  đánh giá thi đua cuối năm học 2017-2018.

Bố sung:………………………………………………..

……………………………………………..…………….

……………………………………………..…………….

.

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………

………………………

................................................................................................................................................

………………………

................................................................................................................................................

………………………

………………………………………………

 

7,8/2017

 

 

 

 

-  Đáp ứng công tác bồi dưỡng hè (nếu có).

 • Chuẩn bị công tác phòng chống lụt bão

Bố sung:………………………………………………..

……………………………………………..…………….

……………………………………………..…………….

 

………………………

………………….......

………………………

………………….......

………………………