21/11/19  Tin tức - Sự kiện  1093
Công văn số 347/CV-GDĐT V/v lập dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020
 18/11/19  Tin tức - Sự kiện  1119
Công văn số 01/TB-BCĐ Thông báo lịch thẩm định Danh hiệu đơn vị đạt chuẩn văn hóa năm 2019
 11/11/19  Tin tức - Sự kiện  1492
Công văn số 336/PGDĐT v/v Tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua "Hai tốt" năm học 2018-2019 và kỷ niệm 37 năm ngày Nhà giáo Viết Nam (20/11/1982 - 20/11/2019)
 11/11/19  Tin tức - Sự kiện  1574
 Hướng dẫn quy hoạch trường học giai đoạn 2020 - 2025 và Biểu mẫu 
 11/11/19  Tin tức - Sự kiện  1095
Thực hiện sự chỉ đạo của sở giáo dục và Đào tạo Tháo Bình, kế hoạch  nhiệm vụ năm học 2019 – 2020, phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Kiến Xương mở lớp tập huấn " Nâng cao chất lượng giáo dục phát triển tình cảm, kỹ năng xã hội cho trẻ mầm non". cho các trường Mầm Non Trong huyện.Về dự lớp tập huấn ...
 09/11/19  Tin tức - Sự kiện  1200
Công văn số 333/PGDĐT V/v hoàn thiện hồ sơ tự đánh giá